Spoštovani!

Obveščamo vas, da skladno z Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in
drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS CoV-2
(COVID-19) od 29. 3. 2020 in najdlje do 1. 7. 2020 v zavodu ne vodimo upravnih postopkov
kot so postopki v zvezi z vpisom, prestopom, prešolanjem, odložitvijo šolanja, oprostitvijo
sodelovanja pri posameznem predmetu, prepovedjo obiskovanja osnovne šole po izpolnitvi
osnovnošolske obveznosti, statusom športnika in umetnika, subvencioniranjem šole v naravi.
V času izrednih razmer roki v navedenih upravnih zadevah ne tečejo.
Enako upravni postopki ne tečejo na Zavodu RS za šolstvo, zato so vsi postopki ustavljeni na
procesnih ravneh. Novih vlog tako tudi ni moč vložiti.