Spoštovani starši,

Območno združenje Rdečega križa Novo mesto nas je obvestilo, da bo tudi letos omogočilo otrokom na letovanje Debelem rtiču.

Vrsti letovanja:

  1. Socialno letovanje:

Pravico do socialnega letovanja imajo otroci, katerih starši prejemajo DENARNO SOCIALNO POMOČ ali dohodke do 450 eur/družinskega člana, ki jih dokazujejo z veljavno odločbo o otroškem dodatku.

  1. Zdravstveno letovanje:

Pravico do zdravstvenega letovanja imajo otroci, ki imajo v zadnjem letu od februarja do februarja v medicinski dokumentaciji zapise o večkratni hospitalizaciji ali so bili pogosteje bolni in imajo o tem dva ali več zapisov.

Spletno prijavo na letovanje opravite prek spletnega obrazca, ki je dostopen na spletni strani http://novomesto.ozrk.si/nase_aktivnosti/letovanje_otrok_na_debelem_rticu/. Po e-pošti boste prejeli UPN zahtevek. Ko bo plačilo izvedeno vas bomo dali na seznam.

Na prej navedeni spletni strani sta navedena tudi termina letovanj in višina prispevka.