Generalna skupščina Združenih narodov je s podporo Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) razglasila 29. september za Mednarodni dan ozaveščenosti o izgubah hrane in odpadni hrani, ki ga bomo letos obeležili prvič.

Združeni narodi so opredelili pomemben cilj: do leta 2030 prepoloviti količino odpadne hrane na prebivalca v prodaji na drobno in pri potrošnikih ter zmanjšati izgube hrane vzdolž celotne dobavne verige. Temu cilju smo se zavezale tudi države Evropske unije.

Kako lahko posamezniki prispevamo k zmanjševanju zavržkov?
Za bolj trajnostno prihodnost so nujne spremembe navad vsakega posameznika, saj lahko z na videz majhnimi dejanji zelo veliko pripomoremo k manj izgub in zmanjšanju količin odpadne hrane. Med drugim lahko:

  • skrbno načrtujemo obroke,
  • se izobrazimo glede pravilnega poznavanja datumov na živilih
    Uporabiti do” – označuje datum, do katerega so živila varna za uporabo (živil po preteku datuma ne uporabljajte),
    Uporabno najmanj do” – označuje datum, do katerega živila ohranijo pričakovano kakovost (živila so tudi po tem datumu varna za uporabo, če upoštevate navodila za shranjevanje in embalaža ni poškodovana, vendar lahko začenjajo izgubljati okus in teksturo)
  • pravilno shranjujemo živila.
Dostopnost