Select Page

Spoštovani starši!

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je izdalo okrožnico za zagotavljanje toplega obroka za učence, za katere je v času zaostrenih epidemioloških razmer organizirano izobraževanje na daljavo. Sredstva za zagotovitev toplega obroka se zagotovijo iz državnega proračuna. Za organizacijo toplega obroka je zadolžena občina, ki je v tem primeru Osnovno šolo Toneta Pavčka določila za pripravo hrane v občini Mirna Peč. 

Upravičenci do brezplačnega toplega obroka so:

  • učenci, pri katerih  povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 382,82 € (3. dohodkovni razred otroškega dodatka), ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila,
  • učenci, ki so nameščeni v rejniško družino.

Šola zbere prijave na topli obrok in za učence, ki so prijavljeni na šolsko kosilo v CEUVIZ, preveri upravičenost do brezplačnega obroka, nato pa zbrane podatke o prijavi posreduje občini, ki je zadolžena za organizacijo. S prijavo na brezplačni topli obrok starši dovolijo, da občina in šola podatke uporabita za organizacijo priprave in prevzema toplega obroka.

Prosimo vas, da starši, katerih otrok je upravičen do brezplačnega toplega obroka, svojega otroka prijavite na le-tega do vključno sobote, 7. 11. 2020 do 12.00, na elektronski naslov: prehrana@ostpavcka.si

Možnost prijave velja le za učence, ki imajo v šoli že prijavljeno kosilo. 

V prijavi, ki jo pošljete na zgornji elektronski naslov, zapišite:

  • ime in priimek otroka,
  • razred, 
  • za katere dneve želite prijaviti topli obrok (pon – pet).

V primeru morebitne odjave obroka je potrebno le-to pravočasno javiti, in sicer najkasneje do 8.30 ure za tekoči dan, ravno tako preko elektronske pošte ali pa po telefonu v tajništvo na telefonsko številko 07 620 94 11 (samo za odjavo).

Učenci oziroma njihovi starši topli obrok prevzamejo na Osnovni šoli Toneta Pavčka, in sicer med 11.00 in 12.30 uro pri stranskem vhodu v kuhinjo

Ob prevzemu obrokov je pomembno upoštevanje ukrepov za zajezitev virusa, in sicer:  potrebno si je razkužiti roke, pozvoniti (vhod v kuhinjo je zaklenjen) in počakati na kuhinjsko osebje, ki obrok izda. Obvezna je uporaba zaščitne maske. Med čakanjem na prevzem obroka pa je potrebno ohranjati tudi ustrezno razdaljo.