Select Page

Mesec december je vsako leto mesec obdarovanj, različno izkazanih pozornosti, prijaznosti in bližine. Letošnji je bil precej nenavaden, a smo se na naši šoli kljub temu (ali pa še posebej zato), odločili, da bomo učence in učitelje spodbudili k izkazovanju medsebojne pozornosti in prijaznosti, in sicer na tradicionalen način, s pisanjem voščil in pisem na roko.

Razredniki so svoje učence z idejo seznanili na enem izmed videosrečanj. Po poročanju učiteljev so učenci idejo sprejeli z navdušenjem.

Na različne načine so v posameznih oddelkih določili, kdo bo komu poslal voščilnico. Nekateri so določili »skrite Božičke«, spet drugi so vedeli, kdo bo komu poslal voščilnico. Ideja je bila, da vsak učenec ročno izdela voščilnico in vanjo na roko zapiše tudi voščilo.

Razredniki so poročali, da so bili učenci veseli, da bodo izdelali in napisali voščilnico, še bolj pa so se veselili, da bodo voščilnico prejeli. Na videosrečanjih so si pokazali prejete voščilnice, se drug drugemu zanje zahvaljevali, nekateri oddelki so v spletni učilnici pripravili tudi razstavo prejetih voščilnic.

V dejavnosti je sodelovala tudi velika večina učiteljev. Učiteljice 1. in 2. razreda so obdarovanje z ročno izdelanimi in na roko napisanimi voščilnicami začele s pošiljanjem svojih voščilnic. Za vsakega svojega učenca so izdelale in na roko napisale voščilnico ter preko nje pozvale učence, da enako naredijo tudi oni.

Učenci pa si z voščilnicami niso polepšali praznikov le med seboj, učitelji so poročali, da je tudi njih v službenih oz. domačih nabiralnikih pričakalo precej voščilnic, ki so jim jih poslali njihovi učenci.

V teh težkih časih smo se veselili majhnih pozornosti, razmišljali prijazne, pozitivne misli, čutili hvaležnost ob majhnih stvareh in iskali načine, kako razveseliti, presenetiti še koga. Verjamemo, da smo tudi s tem decembrski čas naredili lepši, v trenutno nekoliko bolj turobne čase pa vnesli kanček več topline in prijetnosti.

 

Staša Hočevar Zajc