Anketa za učence in učenke

Pozdravljena! Pozdravljen! Prosimo, če si vzameš nekaj časa in odkrito odgovoriš na vprašanja v spodnjih anketah. Izberi SELFIE anketo za svoj razred: 3., 4., 5. razred 6., 7., 8. razred Anketa za prehrano: Za anketo klikni na povezavo   ANKETA O ŠOLSKI SHEMI...

Učenci z učnimi težavami

Učenci z učnimi težavami so (po Zakonu o osnovni šoli) učenci, ki brez prilagoditev metod in oblik dela pri pouku težko dosegajo standarde znanja. Šole tem učencem prilagodijo metode in oblike dela pri pouku ter jim omogočijo vključitev v dopolnilni pouk in druge...

Subvencioniranja

SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE  V primeru prve vloge za subvencijo prehrane, ker družina ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku ali državni štipendiji in tudi z njo ne bo razpolagala, ker do omenjenih pravic ni oziroma ne bo upravičena, pripada...

Vpis v 1. razred

Vpis v 1. razred osnovne šole poteka vsako leto v februarju. Šola vpisuje v 1. razred otroke, ki so oziroma bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let. Starši so dolžni otroka v šolo vpisati v šolskem okolišu, kjer otrok...