Življenje, visoko, veliko, večno,
kličem ti: Dober dan!
in ti ponujam roko za srečno
skupno vandranje v kdovekam.
Skozi solzenja, cvetenja, zorenja,
na severni in na južni tečaj,
v dolino solz in na goro vstajenja
in zmeraj znova k sebi nazaj.
Dober dan, tisoč možnosti in dolžnosti.
Dober dan, posvečena norost.
Dober dan, mila ptica mladosti
in tvoja pesem: dar in skrivnost.
Dober dan, življenje! Silno in milo.
Kot na praznik prihajam v tvoj hram
in ti šepetam na uho besedilo
zaljubljenih: Rad te imam!

 

 

 

 

 

Banner2
Pavček 3

Ekošola

Tudi v letošnjem šolskem letu bomo nadaljevali z vključevanjem v mednarodni projekt EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA, ki načrtno in celostno uvaja okoljsko vzgojo.


Cilji, ki jih uresničuje program Ekošola kot način življenja, so:
• Vzgoja za okoljsko odgovornost
• Razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov
• Vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju
• Spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in izmenjava idej
• Učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija)


Dejavnosti bo načrtoval in organiziral eko-odbor, ki ga sestavljajo koordinatorici Simona Ogulin in Tina Berkopec v sodelovanju z razrednimi ekokoordinatorji.

Letos bomo nadaljevali z dejavnostmi, ki jih izvajamo že več let. Te dejavnosti so:
- sodelovanje v projektih, ki jih razpisuje Ekošola;
- ločevanje odpadkov v razredih, v avli šole, v jedilnici;
- zbiranje tonerjev in kartuš, baterij ter plastičnih zamaškov;
- tekmovalno zbiranje odpadnega papirja;
- vsakodnevno čiščenje okolice šole in čistilna akcija;
- izdelovanje predmetov iz odpadnega materiala;
- varčevanje z elektriko, vodo, papirjem;
- urejanje ekokotička na šoli;
- skrb za šolski zelenjavni in zeliščni vrt;
- obeleževanje pomembnih dnevov.

Vodilni izbrani tematski sklopi v letošnjem šolskem letu bodo ODPADKI, ENERGIJA in VODA.
Drugi sklopi so: trajnostna mobilnost, zdravje in dobro počutje, okolica šole, biotska raznovrstnost, ohranjanje našega sveta in splošno.

NAČRTOVANE DEJAVNOSTI EKOŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2016/17

 

PROJEKTI DEJAVNOSTI ČAS

IZBRANI PROJEKTI

EKOKVIZ marec 2017
  EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE oktober 2016- april 2017
  ŠOLSKA VRTILNICA oktober 2016- junij 2017
  HRANA NI ZA TJAVENDAN november 2016- maj 2017
ZBIRALNE AKCIJE PAPIR oktober 2016, april 2017
  ZAMAŠKI od septembra 2016 do junija 2017
  BATERIJE od septembra 2016 do junija 2017
  TONERJI in KARTUŠE od septembra 2016 do junija 2017
  SIJALKE od septembra 2016 do junija 2017
OZAVEŠČEVALNA AKCIJA ČIŠČENJE OKOLICE ŠOLE-ZELENI STRAŽARJI
OČIŠČEVALNA AKCIJA
od septembra 2016 do junija 2017
DAN ZEMLJE PREDSTAVITEV EKOŠOL V NOVEM MESTU april 2017

 

 ZBIRALNE AKCIJE
1. ZBIRANJE ZAMAŠKOV
    Tudi v letošnjem šolskem letu nadaljujemo z zbiranjem zamaškov.
2. ZBIRANJE KARTUŠ IN TONERJEV
    Nadaljujemo tudi sodelovanje s podjetjem Bitea. Akcija je tekmovalnega pomena, zato se je vredno potruditi, saj so za zmagovalne razrede pripravili lepe nagrade.
3. ZBIRANJE BATERIJ
    V ekokotičku zbiramo tudi baterije.
4. ZBIRALNA AKCIJA ODPADNEGA PAPIRJA
    Organizirali bomo jesensko in spomladansko zbiralno akcijo odpadnega papirja.

Veliko koristnih informacij o ekoloških temah lahko najdete na spletni strani Komunala Novo mesto

Spletna stran OŠ Toneta Pavčka uporablja piškotke. Ti ne shranjujejo Vaših osebnih podatkov. Več o piškotkih ...