Prava pesem se piše sama,
prava pesem se bere sama,
prava pesem je kakor mama,
od življenja samega dana,
z rano in rožo zaznamovana
in ena sama.
Prava pesem se piše zjutraj,
prava pesem se piše čez dan
in se piše, kadar se piše seveda,
na večer in se piše ponoči,
prava pesem se piše noč in dan,
prava pesem se piše, kadar ni môči
srcu biti nič drugega kakor beseda
in vsebeseda.
Šele potem, če ti sreča v besedo kane,
šele potem, če beseda beseda ostane,
šele potem, če ti je kdo ne ukrade
in če med ničbesedami ne propade,
pesem (mogoče prava) nastane
zate in zame.

 

 

 

 

 

Banner1
Pavček 3

Ekošola

Tudi v letošnjem šolskem letu bomo nadaljevali z vključevanjem v mednarodni projekt EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA, ki načrtno in celostno uvaja okoljsko vzgojo.

Cilji, ki jih uresničuje program Ekošola kot način življenja, so:
• vzgoja za okoljsko odgovornost,
• razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov,
• vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju,
• spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in izmenjava idej,
• učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija).

Dejavnosti bo načrtoval in organiziral eko-odbor, ki ga sestavljajo koordinatorici Simona Ogulin in Tina Berkopec v sodelovanju z razrednimi ekokoordinatorji.

Letos bomo nadaljevali z dejavnostmi, ki jih izvajamo že več let. Te dejavnosti so:

- sodelovanje v projektih, ki jih razpisuje Ekošola;

- ločevanje odpadkov v razredih, v avli šole, v jedilnici;

- zbiranje tonerjev in kartuš, baterij ter plastičnih zamaškov;

- tekmovalno zbiranje odpadnega papirja;

- vsakodnevno čiščenje okolice šole in čistilna akcija;

- izdelovanje predmetov iz odpadnega materiala;

- varčevanje z elektriko, vodo, papirjem;

- urejanje ekokotička na šoli;

- skrb za šolski zelenjavni in zeliščni vrt;

- obeleževanje pomembnih dnevov.

 

Vodilni izbrani tematski sklop v letošnjem šolskem letu bo ENERGIJA.
Drugi sklopi so: voda, odpadki, trajnostna mobilnost, zdravje in dobro počutje, okolica šole, biotska raznovrstnost, ohranjanje našega sveta in splošno.

 

NAČRTOVANE DEJAVNOSTI EKOŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2017/18

PROJEKTI DEJAVNOSTI ČAS

IZBRANI

PROJEKTI

EKOKVIZ 19. januar 2018
EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE oktober 2017- april 2018
ŠOLSKA VRTILNICA oktober 2017- junij 2018

ZBIRALNE

AKCIJE

PAPIR oktober 2017, april 2018
ZAMAŠKI od septembra 2017 do junija 2018
BATERIJE od septembra 2017 do junija 2018
TONERJI in KARTUŠE od septembra 2017 do junija 2018
SIJALKE od septembra 2017 do junija 2018
OZAVEŠČEVALNA AKCIJA

ČIŠČENJE OKOLICE ŠOLE-ZELENI STRAŽARJI

OČIŠČEVALNA AKCIJA

od septembra 2017 do junija 2018
DAN ZEMLJE PREDSTAVITEV EKOŠOL V NOVEM MESTU april 2018

ZBIRALNE AKCIJE

  1. ZBIRANJE ZAMAŠKOV

Tudi v letošnjem šolskem letu nadaljujemo z zbiranjem zamaškov.

  1. ZBIRANJE KARTUŠ IN TONERJEV

Nadaljujemo tudi sodelovanje s podjetjem Bitea. Akcija je tekmovalnega pomena, zato se je vredno potruditi, saj so za zmagovalne razrede pripravili lepe nagrade.

  1. ZBIRANJE BATERIJ

V ekokotičku zbiramo tudi baterije.

  1. ZBIRALNA AKCIJA ODPADNEGA PAPIRJA

Organizirali bomo jesensko in spomladansko zbiralno akcijo odpadnega papirja.

Spletna stran OŠ Toneta Pavčka uporablja piškotke. Ti ne shranjujejo Vaših osebnih podatkov. Več o piškotkih ...