Sreča se zmeraj z nesrečo brati.
Tako stare knjige uče.
A človek ne neha vérovati
in za srečo kakor za zvezdo gré.

 

Tako živi sreča svojo posebno zgodbo
med stvarmi in med ljudmi,
ki jo poslušajo kot znano godbo,
ki ni resnična, a milo zveni.

 

A sreča ni v glavi in ne v daljavi,
ne v žepu ali pod palcem zaklad.
Sreča je, če se delo dobro opravi
in če imaš koga rad.

 

Potem v tebi dve sreči gorita.
Dve sonci v srcu. Dvoje svetil.
Od njiju je luč okrog tebe razlita,
ko romaš za zvezdo, k sebi, na cilj.

 

 

 

 

Banner2
Pavček 1

Ekošola

Tudi v letošnjem šolskem letu bomo nadaljevali z vključevanjem v mednarodni projekt EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA, ki načrtno in celostno uvaja okoljsko vzgojo.

Izvajali bomo naslednje dejavnosti:

 • sodelovanje v projektih, ki jih razpisuje Ekošola;
 • ločevanje odpadkov v razredih, v avli šole, v jedilnici;
 • zbiranje tonerjev in kartuš, baterij ter plastičnih zamaškov;
 • tekmovalno zbiranje odpadnega papirja;
 • vsakodnevno čiščenje okolice šole in čistilna akcija;
 • izdelovanje predmetov iz odpadnega materiala;
 • varčevanje z elektriko, vodo, papirjem;
 • urejanje ekokotička na šoli;
 • skrb za šolski zelenjavni in zeliščni vrt;

Cilji slovenskega programa Ekošola so:

 • vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za okolje in naravo postane del življenja,
 • uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost,
 • spodbujati in večati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej,
 • učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija),
 • povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi,
 • razvijati pozitivne medsebojne odnose,
 • sodelovati pri preprečevanju in odpravi revščine,
 • vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju,
 • povezovati ekošole v Sloveniji, EU in širše.

Program Ekošola je šola za življenje, zato v njem uresničujemo naslednja načela:

 • skrb za človeka vključuje varovanje zdravja, izgradnjo medsebojnih odnosov ter skrb za okolje in naravo,
 • naravoslovne dejavnosti povezujejo cilje in vsebine med predmeti,
 • vrednostni cilji so sestavni del življenja šole,
 • dejavnosti  mladih so odraz ustvarjalnosti, novih idej in konkretnih akcij oziroma projektov,
 • vzgojno delo znotraj šole je celovito in povezano z lokalno skupnostjo in odločevalci,
 • prihodnost je v povezovanju mladih med državami Evrope in sveta.

Tematski sklopi v tem letošnjem šolskem letu bodo energija, voda, odpadki, trajnostna mobilnost, zdravje in dobro počutje, okolica šole, biotska raznovrstnost, ohranjanje našega sveta in splošno.

Dejavnosti bo načrtoval in organiziral eko-odbor, ki ga sestavljajo koordinatorici Simona Ogulin in Tina Berkopec v sodelovanju z razrednimi ekokoordinatorji.

NAČRTOVANE DEJAVNOSTI EKOŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2018/19

PROJEKTI DEJAVNOSTI ČAS

IZBRANI

PROJEKTI

EKOKVIZ januar 2019
EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE oktober 2018- april 2019
ŠOLSKA VRTILNICA oktober 2018- junij 2019

ZBIRALNE

AKCIJE

PAPIR oktober 2018, april 2019
ZAMAŠKI od septembra 2018 do junija 2019
BATERIJE od septembra 2018 do junija 2019
TONERJI in KARTUŠE od septembra 2018 do junija 2019
SIJALKE od septembra 2018 do junija 2019
OZAVEŠČEVALNA AKCIJA ČIŠČENJE OKOLICE ŠOLE-ZELENI STRAŽARJI od septembra 2018 do junija 2019
DAN ZEMLJE PREDSTAVITEV EKOŠOL V NOVEM MESTU april 2019

ZBIRALNE AKCIJE

 1. ZBIRANJE ZAMAŠKOV

Tudi v letošnjem šolskem letu nadaljujemo z zbiranjem zamaškov. Prvo akcijo smo izvedli v soboto, 13. 10. 2018. Zamaške smo zbirali za deklico Laro Janežič iz okolice Tržišča.

 1. ZBIRANJE KARTUŠ IN TONERJEV

Nadaljujemo tudi sodelovanje s podjetjem Bitea.

 1. ZBIRANJE BATERIJ

V ekokotičku zbiramo tudi baterije.

 1. ZBIRALNA AKCIJA ODPADNEGA PAPIRJA

Vsako leto organiziramo jesensko in spomladansko zbiralno akcijo odpadnega papirja.

Jesensko akcijo smo organizirali 13. in 15. oktobra 2018. Papirja nismo tehtali, saj smo zbirali denar za šolski sklad.

Spletna stran OŠ Toneta Pavčka uporablja piškotke. Ti ne shranjujejo Vaših osebnih podatkov. Več o piškotkih ...