NAVODILA ZA POUK NA DALJAVO

 

Učitelji OŠ Toneta Pavčka so učencem in staršem na voljo vsak dan preko eAsistenta ali elektronske pošte. Vsi kontaktni e-naslovi so objavljeni znotraj posameznih razredov in predmetov, do njih lahko dostopate tudi na šolski spletni strani (povezava).

V kolikor bodo prisotne tehnične težave pišite na elektronski naslov: anja.lustek@ostpavcka.si. Če imate vsebinska vprašanja glede dela pri posameznem predmetu, se obrnite na učitelja, ki predmet poučuje.
Navodila za delo od doma

Na šolski spletni strani bodo objavljena vsa gradiva in naloge za učence. Delo na daljavo naj poteka po šolskem urniku Vsa gradiva za tekoči dan bodo sproti objavljena. Učno delo naj se opravlja redno in natančno v skladu z navodili. Učenci bodo pri organizaciji dela za šolo potrebovali pomoč staršev oziroma starejših sester in bratov. Starši in učenci podajajte tudi povratno informacijo glede dela, saj bomo tako lahko skupaj pripomogli k dobrim rezultatom učenja na daljavo. Vse zapise v zvezke opremite z naslovom in datumom, da bo razvidno kdaj je bilo delo opravljeno. Pri nekaterih predmetih boste sproti oddajali tudi fotografije aktivnosti in nalog.

Uporabne povezave do e-gradiv
  • Pri Založbi Rokus Klett so se odločili, da je vsem učencem v času krize omogočen brezplačen celodnevni dostop do vseh njihovih elektronskih in interaktivnih gradiv (učbenikov, delovnih zvezkov, samostojnih delovnih zvezkov in vadnic), ne glede na to, gradivo katere založbe uporabljate. Na povezavi najdete navodila za brezplačen dostop (Rokus – navodila):
    – www.Lilibi.si (1.–3. razred)
    – www.Radovednih-pet.si (4.–5. razred)
    – www.iRokus.si in www.iRokusPlus.si (6.–9. razred)
    – www.znamzavec.si (interaktivne osnovnošolske vadnice za SLO, MAT, ANG, KEM)
  • Uporabne spletne strani za učenje francoščine (tukaj)
Likovni krožek in Pevski zbor se bosta na daljavo izvajala do konca šolskega leta. Spodaj  je podano gradivo za likovni krožek. 
Likovni krožek

Gradivo za 13. TEDEN:

Navodila za delo

IZBERITE RAZRED, KI GA OBISKUJE UČENEC

Za dostop do gradiv izberete razred, ki ga učenec obiskuje. V naslednjem koraku bo od vas zahtevano vstopno geslo. Vstopno geslo za vsak razred so vam poslali razredniki preko eAsistenta. Ko vnesete vstopno geslo in kliknete Pošlji, se vam prikaže vsebina.

NAVODILA ZA DOSTOP DO RAZREDA