Spoštovani učenci in starši!
V začetku maja 2017 so učenci 9. razreda pisali nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine, matematike ter biologije. Učenci si bodo z učiteljicami v multimedijski učilnici ogledali ovrednotene preizkuse znanja po naslednjem razporedu:

Datum Predmet Razred Ura Učiteljica
30. 5. 2017 slovenščina 9. a 1. Barbara Goršič in Mojca Novak
30. 5. 2017 matematika 9. a 3. Gordana Kmetič in Katja Mohar
30. 5. 2017 biologija 9. a 5. Slavka Pečjak

 

Učenci naj imajo s seboj osebna gesla, ki so jih dobili prvi dan pisanja NPZ-ja, in svoj EMŠO. Učiteljice bodo z učenci pregledale, ali so naloge ovrednotene skladno z navodili. Če bodo ugotovili neskladja, bo ravnatelj na RIC poslal poizvedbo, kjer bodo nalogo ponovno pregledali in sporočili naknadno ugotovitev.

Tudi starši imate v šoli možnost vpogleda v ovrednoteni preizkus znanja. V navedenih terminih se lahko pridružite otroku pri pouku in sedete poleg njega. Lahko pa si pogledate ovrednotene preizkuse tudi doma, in sicer na spletni strani http://npz.ric.si. Do preizkusa dostopate s pomočjo otrokovega gesla in EMŠO-ja. Dostop je možen od 8. ure v torek, 30. 5. 2017, do 20. ure v četrtek, 1. 6. 2017. Na enak način lahko dostopate do dodatne informacije za učence o dosežkih pri NPZ-ju, ki bo objavljena 7. 6. 2017 na istem spletnem naslovu.

Če boste menili, da je pri ugotavljanju dosežka učenca pri nacionalnem preverjanju prišlo do pisne ali računske napake (napaka pri zapisu doseženih točk, seštevanju ali vpisu v spričevalo), lahko starši v treh dneh po prejemu obvestila o dosežkih kot priloge spričevala pri ravnatelju vložite obrazložen ugovor.

                                                                                                                 Ravnatelj
                                                                                                                 Danijel Brezovar