Današnji ponedeljek smo v šoli začeli s prireditvijo, s katero smo sprejeli posebne goste s Poljske in Nizozemske ter iz Italije in Latvije. Obiskali so nas učenci in učitelji partnerskih šol v skupnem projektu Ekoaktivni, ki poteka znotraj programa Erasmus +. 
 
Zbranim so se s pesmijo Eye of the Tiger najprej predstavili učenci izbirnega predmeta Ansambelska igra. Njihovo igranje glasbenih cevi je na kahonu spremljal učenec Samo Brudar. Prvošolci pa so zapeli in odplesali na pesem Ob bistrem potoku je mlin. 
 
Na odru sta se pridružila in navzoče nagovorila še ravnatelj Danijel Brezovar in direktorica mirnopeške občinske uprave Sonja Klemenc Križan. Po njenih besedah je omenjeni projekt dokaz, da znanje res ne pozna meja. 
 
Sledil je nastop mladinskega pevskega zbora, oboistov Lenarta in Tevža Kupljenika ter Nuše Zajc na kahonu, ki so se predstavili s pesmijo Voda, kar je tudi letošnja glavna tema projekta. 
 
Pomočnica ravnatelja Sanja Pavlinić Vidic, vodja projekta v naši osnovni šoli, je v nadaljevanju omenila še nekaj aktivnosti, ki jih bodo gostujoči učenci in učitelji izvajali v tem tednu; med drugim si bodo ogledali Bled, Ljubljano in Postojnsko jamo, obiskali Zijalo, spoznali kraške pojave, čistilno napravo, jahali konje ter podrobneje spoznali našo šolo in Mirno Peč.
 
Kot pa se za rojstni kraj Lojzeta Slaka spodobi, so se harmonikarji naše šole Luka Barbo, Žan Kramžar, Lan Šiško Peperko ter Maks Zupan predstavili s pesmima V dolini tihi in Ta sosedov Francelj. Namen projekta je tudi premagovanje jezikovnih ovir. To so dokazali drugošolci, ki so v pesmih Head, Shoulders, Knees and Toes in It’s a rainbow po angleško poimenovali dele telesa ter barve.
 
Eden izmed vodilnih ciljev projekta Ekoaktivni je tudi recikliranje. Tako so učenke iz omenjenega krožka na modni reviji razkazale svoje izdelke iz starega džinsa. 
 
V zaključku so pevci starejšega in mladinskega pevskega zbora s pesmijo iz muzikala odplesali v teden ustvarjalnosti, pridobivanja novih izkušenj ter spletanja novih prijateljskih vezi. Prepričana sem, da tega zagotovo ne bo primanjkovalo.
 
Tia Globokar, članica novinarskega krožka
 
 
 
 
Preberite si več o projektu Ekoaktivni znotraj programa Erasmus +:
 
 
Projekt Ekoaktivni podpira Evropska komisija. Preko različnih dejavnosti spodbuja in vzgaja učence, učitelje, starše ter  širšo lokalno skupnost v odgovorne in ozaveščene uporabnike naravnih virov. Kot vodilni cilj je v ospredju povečanje znanja o ekologiji, spodbujanje okolju prijaznega ravnanja v smislu varčevanja z vodo, energijo in naravnimi viri, doslednega ločevanja odpadkov ter zdravega življenjskega sloga. Projekt prinaša tudi druge prednosti: prepoznavanje kulture in običajev sodelujočih evropskih držav, premagovanje jezikovnih ovir ter spodbujanje k aktivni rabi informacijske tehnologije. 
 
Vabljeni ste tudi  k ogledu skupne strani na FB: https://www.facebook.com/Eco-Active-Erasmus-653266861498279/?fref=ts