V četrtek, 8. marca, je v sejni dvorani MO Novo mesto potekal že 28. regijski otroški parlament, katerega so se udeležili delegati 43 osnovnih šol 24 občin širše dolenjske regije. Naša šola je imela možnost udeležbe le enega delegata, člani šolskega otroškega parlamenta pa so se odločili, naj bo to predsednica šolske skupnosti, tj. Karin Rupnik iz 9. a.

Letošnja tema, o kateri smo se pogovarjali, je Šolstvo in šolski sistemi. Učenci so izrazili predvsem želje po večji vključenosti in slišanosti, pogostejših preverjanjih in redkejših ocenjevanjih, pogostejšem skupinskem delu in interaktivnih vsebinah. Najizrazitejša zahteva vseh sodelujočih pa je bila zmanjšanje učne snovi.

Karin je bila pri svojem sodelovanju zelo aktivna, a se ji žal ni uspelo uvrstiti med deset kandidatov, ki bodo tudi naše zahteve ponesli na nacionalni parlament, ki bo potekal 9. aprila v Ljubljani.

Mentorica: Mojca Novak

otroski parlament 8 3 2018