Spoštovani učenci in starši!

V začetku maja so učenci 9. razreda pisali nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine, matematike ter kemije. Učenci si bodo z učiteljicami v multimedijski učilnici ogledali ovrednotene preizkuse znanja po naslednjem razporedu:

Datum Predmet Razred Ura Učiteljica
30. 5. 2018 kemija 9. a 2. b Slavka Pečjak
30. 5. 2018 matematika 9. a 4. Gordana Kmetič in Tomaž Bahč
30. 5. 2018 slovenščina 9. a 5. Barbara Goršič, Nastja S. Naveršnik, Mojca Novak

 

Učenci naj imajo s seboj osebna gesla, ki so jih dobili prvi dan pisanja NPZ-ja, in svoj EMŠO. Učiteljice bodo z učenci pregledale, ali so naloge ovrednotene skladno z navodili. Če bodo ugotovili neskladja, bo ravnatelj na RIC poslal poizvedbo, kjer bodo nalogo ponovno pregledali in sporočili naknadno ugotovitev.

Tudi starši imate v šoli možnost vpogleda v ovrednoteni preizkus znanja. V navedenih terminih se lahko pridružite otroku pri pouku in sedete poleg njega. Lahko pa si pogledate ovrednotene preizkuse tudi doma, in sicer na spletni strani http://npz.ric.si. Do preizkusa dostopate s pomočjo otrokovega gesla in EMŠO-ja. Dostop je možen od 8. ure v torek, 29. 5. 2018, do 20. ure v četrtek, 31. 5. 2018. Na enak način lahko dostopate do dodatne informacije za učence o dosežkih pri NPZ-ju, ki bo objavljena 6. 6. 2018 na istem spletnem naslovu. Če boste menili, da je pri ugotavljanju dosežka učenca pri nacionalnem preverjanju prišlo do pisne ali računske napake (napaka pri zapisu doseženih točk, seštevanju ali vpisu v spričevalo), lahko starši v treh dneh po prejemu obvestila o dosežkih kot priloge spričevala pri ravnatelju vložite obrazložen ugovor.

Ravnatelj          
Danijel Brezovar