Ob kulturnem prazniku so učenci pri podaljšanem bivanju izdelovali Franceta Prešerna.

Izdelovanje cilindraLanov in Gašperjev PrešerenMatejev Prešeren Nedokončan PrešerenSvenjin Prešeren