Od 1. do 7. oktobra smo tudi v naši šoli obeležili Teden otroka. Letošnja tema tedna je bila Prosti čas. V tem tednu so vsi oddelki imeli veliko dejavnosti: učenci prve triade so si ogledali gledališko predstavo Živ-žav zajtrk je zdrav gledališča KU-KUC, prvi razred se je veliko posvečal gibanju, tudi v sodelovanju z vrtcem, drugi razred si je teden popestril z obiskom živalskega vrta v Zagrebu, učenci tretjega razreda z obiskom knjižnice Pavla Golie in galerije likovnih samorastnikov v Trebnjem, učenci četrtega razreda so imeli dva tehniška dneva (šivanje in tkanje ter obisk muzeja na prostem Pleterje), peti razred pa je nekaj športnih dejavnosti izpeljal že teden dni prej. Učenci šestega razreda so teden pričeli z naravoslovnim dnem s tematiko odraščanja, kasneje pa so si ogledali še Tehniški muzej Slovenije Bistra. Tega so si ogledali tudi učenci sedmega razreda, poleg tega pa so se ti udeležili tudi dogodka projekta Rastem s knjigo, kjer so vsi prejeli knjigo Nataše Konc Lorenzutti Avtobus ob treh. Učenci 8. in 9. razreda pa so kar tri dni preživeli skupaj, in sicer na ekskurziji v predalpskih pokrajinah, na orientaciji in športnih igrah.

Šest učencev 6. razreda se je udeležilo 18. Iger brez meja, ki jih vsako leto organizira DPM Mojca v Dolenjskih Toplicah. Ekipa naših učencev je zmagala v lokostrelstvu, skupno pa osvojila odlično 11. mesto.

V soboto, 6. 10., pa se je pet šestošolcev udeležilo Veleizleta, ki ga vsako leto organizira DPM Mojca. Udeleženka Ana Kernc je o dogodku zapisala:

»Učenci iz različnih osnovnih šol Dolenjske in Bele krajine smo odšli v Piran. Tam smo si ogledali Tartinijev trg in njegovo okolico. Po končanem ogledu smo odšli na zelo okusno kosilo. Potem smo se odpravili v Muzej podvodnih dejavnosti Piran. Tam smo videli veliko različnih vrst rib in ostalih vodnih živali. Med ogledi smo imeli tudi nekaj prostega časa, da smo si lahko kupili razne spominke. Izlet mi je bil zelo všeč, saj je bil zelo poučen in sproščen hkrati.«

Ob vseh dejavnostih je bil teden prepleten z igro, v večini oddelkov pa je to bil tudi teden brez domačih nalog in ocenjevanja.

Učenci so izrazili izredno zadovoljstvo nad tednom, saj so čutili, da je to teden, ki je resnično namenjen le njim.

                                                                                                                                      Mojca Novak