Spoštovana ravnateljica, spoštovani ravnatelj, mentorica, mentor literarne dejavnosti!

Osnovna šola Toneta Pavčka v šolskem letu 2018/2019 šestič razpisuje natečaj, namenjen mladim osnovnošolskim pesnicam in pesnikom. Natečaj z naslovom Pavčkove vitice je posvečen pesniku Tonetu Pavčku, Mirnopečanu, po katerem nosi ime naša šola.

Namen natečaja je spodbujanje ustvarjalnosti in kreativnosti učencev osnovnih šol jugovzhodne Slovenije ter ohranjanje spomina na pesnika.

K sodelovanju vabimo učence od 1. do 9. razreda, da se preizkusijo v svojih pesniških sposobnostih.

OSNOVNI POGOJI ZA SODELOVANJE:

Natečaj Pavčkove vitice bo potekal v treh kategorijah:

učenci prve triade,

učenci druge triade,

učenci tretje triade.

 

Vsak avtor lahko sodeluje z največ tremi pesmimi. PESNIŠKO USTVARJANJE IN TEMA:

Tema pesniškega ustvarjanja se navezuje na Pavčkovo pesem z naslovom Sreča:

Sreča se zmeraj z nesrečo brati.

Tako stare knjige uče.

A človek ne neha vérovati

in za srečo kakor za zvezdo gré.

Tako živi sreča svojo posebno zgodbo

med stvarmi in med ljudmi,

ki jo poslušajo kot znano godbo,

ki ni resnična, a milo zveni.

A sreča ni v glavi in ne v daljavi,

ne v žepu ali pod palcem zaklad.

Sreča je, če se delo dobro opravi

in če imaš koga rad.

Potem v tebi dve sreči gorita.

Dve sonci v srcu. Dvoje svetil.

Od njiju je luč okrog tebe razlita,

ko romaš za zvezdo, k sebi, na cilj.

Prosimo, da mentorji in avtorji upoštevate naslednje:

− Oblika pesniških del ni predpisana. Pesem naj šteje najmanj osem (8) verzov.

− Napisana naj bo v slovenskem jeziku.

Verzi naj bodo napisani v pisavi Times New Roman (velikost 12) in levo poravnani, medtem ko naj med njimi ne bo povečanega razmika (le-ta naj ločuje posamezne kitice).

Ime in priimek avtorja, naslov in vsebino pesmi ter ostale zahtevane podatke vpišite v priloženo prijavnico.

− Pesmi naj bodo slovnično, pravopisno popravljene in smiselne, še neobjavljene v množičnih občilih. Strokovna ocenjevalna komisija si pridržuje pravico do manjših popravkov pesmi, ki bodo objavljene v zborniku.

Kot pravočasno prispele bodo upoštevane vse pesmi, posredovane na elektronski naslov pavckove.vitice@ostpavcka.si do vključno 20. junija 2019.

Prosimo, da pri pošiljanju prispevkov natančno upoštevate navodila. Avtorji naj bodo ločeni po triadah, vsak avtor s svojo prijavnico.

V posamezni kategoriji bodo izbrani trije najboljši avtorji, ki se bodo s svojimi deli predstavili na zaključni prireditvi literarnega natečaja.

Pesmi bo izbrala strokovna komisija v naslednji sestavi:

− Milan Markelj,

− Klavdija Kotar,

− Mojca Žefran.

OSTALO:

Na zaključek natečaja, na katerem bomo razglasili najboljše tri pesnike iz vsake kategorije, bodo vabljeni vsi avtorji in njihovi mentorji.

Podrobnejši program zaključnega srečanja vam bomo posredovali naknadno, v mesecu oktobru.

V upanju, da se boste odzvali na povabilo k sodelovanju, vas lepo pozdravljamo.

 

Vodja natečaja                                                                                                   Ravnatelj
Mojca Žefran                                                                                                     Danijel Brezovar