Prvošolci so spoznali vse črke velike tiskane abecede, pridno vadijo branje in samostojno že zapisujejo besede in povedi. Strinjali smo se, da je to dovolj velik razlog za praznovanje. Nanj smo povabili tudi starše ter bratce in sestrice. 

Športno opravljeni starši, nestrpni otroci, čudovito okrašene vstopnice, vse je bilo pripravljeno na bralno-gibalno obarvano praznovanje. Začeli smo ga s pesmijo, nadaljevali pa s pravljico in z opravljanjem gibalnih nalog, ki so bile razporejene na zelenici pred šolo in po šoli. Navodila so brali otroci, naloge pa so opravljali skupaj s starši. Na vsaki opravljeni postaji je družina osvojila črko in iz osvojenih črk sestavila besedo. Podelili smo priznanje za največje število osvojenih črk in najdaljšo sestavljeno besedo. Prvošolci pa so vse to shranili v svoje dnevnike, da jim bo dogodek ostal v trajnem spominu. Zagotovo pa je pred prvošolci še veliko dosežkov, ki jih bo vredno proslaviti.
Staša Hočevar Zajc
Fotogalerija 1.a in 1.b