V četrtek, 23. 5. 2019, smo v OŠ Toneta Pavčka s prireditvijo zaključili celoletni šolski projekt Kulturna dediščina v Mirni Peči. V sklopu evropskega leta kulturne dediščine smo pri raziskovanju upoštevali deset evropskih pobud, ki so del vključenosti, trajnosti in varstva kulturne dediščine ter inovacij na področju dediščinskih spretnosti. Pri raziskovanju in odkrivanju ohranjanja običajev, šeg, navad ter inovacij na področju kulturne dediščine smo učenci in učitelji k sodelovanju povabili starše, stare starše, mirnopeška društva in posameznike, ki ohranjajo dediščino ter jo bogato nadgrajujejo. Le ti so sodelovali z učenci tudi na prireditvi. Skupaj s šolskim pevskim zborom so pele ljudske pevke Čebelice. Društvo harmonikarjev Mirna Peč je igralo Slakove pesmi z našima učencema Nejcem in Maksom, ki sta njihova člana. Izjemno bogato razstavo ročnih del so pripravile članice skupine Klepet ob ročnih delih, njihova najmlajša članica je četrtošolka Ema. Razstavo in degustacijo opojno dišečega kruha in štrukljev pa so pripravile članice Društva podeželskih žena Mirna Peč.

Snovna in nesnovna dediščina je narodovo bogastvo, ki ga je treba ohraniti, nadaljevati in nadgraditi. Globalizacija nas bogati, hkrati pa tudi siromaši. Brišejo se meje med domačim in tujim in s tem tudi zavedanje naroda kot samega. Naše ljudsko izročilo je tako bogato, kot le redko katero, saj ima vsaka vas svoje šege in navade, praznike in praznovanja, ročna dela, jedi, stavbno dediščino, glasbo. To bogastvo moramo ohraniti. Zato je naše delo v projektu temeljilo na osnovi mirnopeškega izročila slovenske kulturne dediščine,  ki se nam ponuja kot model za nove oblike ustvarjanja. Tudi letošnji šolski projekt je učence popeljal v svet raziskovanja, proučevanja, zbiranja in ustvarjanja, ki jim poleg rednega pouka in številnih dejavnosti omogoča doseganje novih znanj. Fotografije in opise vseh dejavnosti smo objavili v zborniku.

 

               Mojca Starešinič, vodja šolskega projekta Kulturna dediščina v Mirni Peči