Z drugošolci smo toplo jesensko vreme izkoristili za krajši pohod do Velikega Kala, kjer nas je na igrišču pričakalo veliko različnih kmetijskih strojev in orodij. Za sodelovanje in pripravo vsega ter prisrčen sprejem se iskreno zahvaljujemo družini Pugelj, za pomoč pa tudi ostalim krajanom Velikega Kala. Učenci so se seznanili z različnimi pripomočki, ki olajšajo delo na kmetiji, po ogledu pa likovno poustvarjali. Nastali izdelki krasijo hodnik pred našima razredoma, uporabljeni pa bodo tudi v okviru šolskega projekta Kmetijstvo v Mirni Peči nekoč in danes.

Darja Gibičar