V ponedeljek, 9. 3. 2020, smo se z učenci izbirnega predmeta Ansambelska igra udeležili pevske vaje vokalne skupine Čebelice. Učenci so v začetku vaje s pevkami opravili kratek intervju, kjer smo o vokalni skupini izvedeli veliko novega, še nepoznanega. V nadaljevanju smo prepevali ljudske pesmi, ki jih poznamo vsi, in poslušali tiste – malo manj znane. Doživeli smo živo izkušnjo ljudske pesmi, ki še kako zelo živi med ljudmi.

Učiteljica Ema Igličar