Spoštovani starši,


obveščamo vas, da je Vlada RS včeraj, v četrtek, 18. 2. 2021, sprejela spremembo Odloka o začasni
prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih
visokošolskih zavodih, ki bo objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije. Spremenjeni odlok bo začel veljati 20. februarja 2021 in bo veljal do 26. februarja 2021.

Z odlokom se od ponedeljka, 22. 2. 2021, dalje za učenke/učence od 1. do vključno 9. razreda osnovne šole pouk izvaja v prostorih šole.

V šolo lahko vstopajo le zdrave učenke in učenci. Starši v šolo ne vstopate.

  • Pouk obiskujejo le zdravi učenci (brez enega ali več naštetih simptomov oz. znakov kot so: npr. povišana telesna temperatura, zamašen nos/nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, driska, slabost/bruhanje, sprememba zaznavanja vonja in/ali okusa, neobičajna utrujenost, vnetje očesnih veznic tako v blagi
    kot v težji obliki).
  • Če otrok zboli z zgoraj navedenimi znaki/simptomi naj ostane doma in omeji stike z drugimi ljudmi. Za nadaljnja navodila pokličite otrokovega izbranega ali dežurnega zdravnika.
  • Priporočamo, da otrok omeji stike s starejšimi, npr. s starimi starši in osebami s pridruženimi kroničnimi boleznimi ali imunskimi pomanjkljivostmi, saj so le-ti bolj ogroženi za težji potek bolezni. Druženje namreč povečuje tveganje za okužbo.

V skladu s priporočili NIJZ vsi učenci v objektu šole nosijo maske izven učilnic oz. mehurčka.

Dejavnosti obveznega programa se bodo izvajale znotraj istega oddelka (mehurčka) v istem prostoru.
Oddelki ne bodo prehajali iz prostora v prostor in se ne bodo združevali.

V času od 22. 2. do 26. 2. 2021 se bodo ure obveznih in neobveznih izbirnih predmetov za učence od 1. do 9. razreda izvajale na daljavo, prav tako ure dopolnilnega in dodatnega pouka od 5. do 9. razreda.


Zaradi načrtovanja organizacije dela v naslednjem tednu in v skladu z navodili okrožnice MIZŠ prosimo starše učencev 4. in 5. razreda, da razrednikom vaših otrok do jutri, 20. 2. 2021, do 12. ure, sporočite, ali potrebujete podaljšano bivanje ter do katere ure. Starši učencev od 1. do 3. razreda sporočite le spremembe, ki ste jih navedli v času pred šolskimi počitnicami.


Prevoz bo potekal po prilagojenem voznem redu, ki bo objavljen na spletni strani šole. Učenci, ki se v šolo ne vozijo s šolskim avtobusom, naj prihajajo v šolo neposredno pred začetkom pouka, saj bomo tako lahko zagotovili čim manj mešanja med učenci.


Šolska prehrana bo organizirana kot običajno. V šoli bomo za učence organizirali malico, kosilo in popoldansko malico. Odjave šolske prehrane bodo potekale na ustaljen način preko eAsistenta. Učenci naj imajo pri sebi bidon. Vnos hrane v šolo ni dovoljen.

Izvajale se bodo le tiste interesne dejavnosti, ki bodo lahko potekale v okviru istega oddelka. Učencem, ki jim zaradi zdravstvenih omejitev, ni dovoljeno obiskovati pouka v šolskih prostorih, bo šola v okviru zmožnosti prilagodila oblike in metode dela na način, kot je to običajno oz. kot pri izvajanju izobraževanja na daljavo. Zaradi rednega zračenja prostorov in izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela na prostem svetujemo, da so učenci oblečeni večplastno in udobno.

Želeli bi vas, še posebej seznaniti, da je ob ponovnem zagonu pouka tveganje za prenos okužbe z virusom SARS-CoV-2 večje. Temu ustrezno zaščititi svoje morebitne starejše ali imunsko oslabele sorodnike oziroma osebe, ki so ste jim blizu – kontakt z njimi naj bo na zadostni razdalji in z uporabo maske.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.
Majda Čengija,
ravnateljica

________________________________

Celotno obvestilo se nahaja tudi v priponki (tukaj).