Select Page


Pri predmetu zgodovina so učenci 6. in 7. razreda raziskovali vrste objektov in načine gradnje skozi
stoletja. Izdelovali so makete koliščarskih kolib, egipčanskih ter azteških piramid, antičnih
akvaduktov, Koloseja, rimskih vsakdanjih hiš, srednjeveških gradov, cerkva in samostanov,
romanskega stolpa v Pisi, Eifflovega stolpa v Parizu, …
Ker smo eko šola, so učenci pri izdelavi makete uporabili različni odpadni material ter material, ki so
ga našli v naravi – karton, papir, les, mah, trstika, siporeks in stiropor.
Svoj izdelek so učenci pred razredom predstavili s pomočjo plakata ali seminarske naloge. Pri tem so
morali biti posebej pozorni na obdobje, način gradnje tistega časa in materialov, ki so jih uporabljali.
Predstavili so namen objekta nekoč in danes ter stanje objekta v današnjem času in njegovo
uporabnost.
Makete izdelkov in plakati so razstavljeni na hodniku pred učilnico družboslovja, izdelke pa si lahko ogledate
tudi v galeriji slik.


Maša Mohorko in Igor Zadravec, učitelja zgodovine