Spričevala za učence, ki so bili v četrtek, 24. 6. 2021 odsotni in niso prevzeli spričeval, se lahko prevzame do 8. 7. 2021 v tajništvu šole.