V letošnjem šolskem letu je 250 učencev uspešno zaključilo bralno značko. Zaključek smo opravili v dveh delih. V zadnjem tednu maja so oddelki lahko prisluhnili spletnemu pogovoru z literarnimi ustvarjalci. Učenci 1. in 2. razreda so prisluhnili Anji Štefan, učenci 3. razreda Andreju Rozmanu Rozi, četrtošolci in petošolci Primožu Suhadolčanu, učenci od 6. do 9. razreda pa Boštjanu Gorencu Pižami.

V drugi polovici junija so bile za vse oddelke organizirane literarne gibalne igre. Učenci so spoznavali posamezne literarne ustvarjalce in njihova dela, tekmovali v hitrostni tvorbi besed in povedi, se preizkušali v kakovostnem bralnem razumevanju in slepem nogometu. Vsi, ki so letos opravili bralno značko, so prejeli sladke nagrade. Šolsko leto je zaključilo tudi 19 zlatih bralcev.

Nekaj utrinkov si lahko ogledate tukaj.

Mojca Novak