Od ponedeljka, 20. 9. 2021 dalje bo veljal nov vozni red šolskih avtobusov.

Spremembe so naslednje:

Jutranje vožnje bodo  potekale po ustaljenem redu, razen učenci iz Sel se bodo sedaj vozili z malim avtobusom, in sicer odhod v šolo ob 7:12, domov pa ob 14:00 oz. ob 15:15.

Odhod avtobusa za domov za vasi: Dolenja vas, Hrastje, Poljane, Mali in Veliki Kal ter Orkljevec bo po 5. šolski uri ob 14:00 in po 7. šolski uri ob 15:05.

Druga vožnja za Gorenji Podboršt, Golobinjek in Vrhovo bo po novem ob 15:05. Za Čemše, Šentjurij, Hmeljčič, Globočdol, Selo in Dobje pa ob 15:15.

V soglasju s starši je ukinjena jutranja vožnja iz Vrhpeči.

Odhod šolskega kombija za učence iz Šrange bo zjutraj ob 6:40, za domov pa je, po dogovoru s starši, vožnja ukinjena.