Po enem tednu samotestiranja lahko le rečem:

HVALA 

vsem staršem, ker ste opolnomočili svoje otroke, da so zmogli še eno oviro v življenju,

vsem strokovnim delavcem šole, ker samotestiranje izpeljete otrokom prijazno,

županu in občinski upravi za podporo in vso pomoč,

čistilkam, ker skrbite, da so odvečni odpadki pravilno odloženi in tako poskrbite za naše okolje.

Iz srca hvala učencem in učenkam naše šole, ker ste odgovorno in pogumno presegli vsa naša pričakovanja. Čestitam! Ste največji junaki te zgodbe.

HVALA VSEM!

Majda Čengija, ravnateljica