Zaradi korona situacije smo šolo v naravi, ki je bila sprva načrtovana v Domu Štrk na Ptuju, izvajali na daljavo. To pomeni, da smo v terminu od 8. 11. do 12. 11. obiskovali domačo šolo in se prek spletne aplikacije Zoom pri spoznavanju načrtovanih učnih vsebin srečevali z domskimi učitelji.

V ponedeljek nam je vodja doma Aleksej Kuzmin na uvodnem srečanju predstavil Dom Štrk. Sledila je predstavitev Ptuja skozi čas in različne znamenitosti Ptuja: mestno obzidje, ptujski grad, kurenti itd. Po malici smo imeli kurentovo delavnico. Vodje skupin, ki jih je določila učiteljica, smo si izbrali člane svoje skupine. Po skupinah smo izdelovali kurenta iz različnih materialov, ki smo jih dobili v učilnici. Za domačo nalogo smo morali izrezati sestavljanko o kurentu, rešiti kviz in za naslednji dan poiskati naravne materiale za dokončanje kurenta.

V torek nam je predavateljica predstavila vesolje in nas virtualno popeljala po njem. Izvedeli smo veliko novega, reševali pa smo tudi kviz o vesolju. Nato smo imeli malico. V nadaljevanju smo imeli predavanje o podnebnih spremembah. Nekateri učenci pa smo imeli vmes še Cankarjevo tekmovanje. Proti koncu dejavnosti smo predstavili kurente, ki smo jih izdelovali prejšnji dan. Kdor je želel, je doma naredil model osončja.

V sredo smo spoznavali vodovje Ptujskega polja, nato smo imeli učno vsebino Poljska učna pot, kjer smo govorili o kulturnih rastlinah. Spoznali smo tudi življenje in delo na kmetiji. Po malici smo odšli do reke Temenice, kjer smo izmerili temperaturo vode, zraka, ugotavljali onesnaženost vode ipd. Izpolnili smo tudi vsak svoj delovni list. Za domačo nalogo smo sestavili dnevni jedilnik s poudarkom na ustreznem številu obrokov ter zdravi in uravnoteženi prehrani.

V četrtek smo imeli predavanje na temo Skrb za zdravje v naravi. Spoznali smo, kaj storiti v primeru pika žuželk in ugriza živali. Po malici smo spoznavali značilnosti Ptujskega polja. Nato pa smo imeli poročanje o delu o podnebnih spremembah in o reki Temenici.

Zadnji dan, v petek, smo spoznavali zgodovino kolesarstva in imeli kolesarski poligon. Po malici smo odšli v gozd, kjer smo s pomočjo ščipalk, ki so ponazarjale ptičje kljunčke, naredili ptičja gnezda, izdelali pa smo tudi osebno izkaznico posameznih dreves.

Šola v naravi nam je bila všeč, ker smo se naučili veliko novega. Še bolje pa bi bilo, če bi odšli na Ptuj in vse predstavljene učne vsebine spoznali v živo.                                                                                                                           Maj in Nik, 5. a