Pesniško navdahnjeni opisujemo naš izlet v Ljubljano.

V ponedeljek, 13. decembra, drugošolci smo v Ljubljano odšli,
tega veselili smo se prav vsi.
Najprej predstava je bila na vidiku,
o gospodu Feliksu, ki tekmoval je na biciklu.
Naučili smo se, da ni najpomembnejše tekmovati,
da je potrebno večkrat tudi uživati, znati.
Zmaga se skriva vse okrog nas,
za to, da jo najdemo, pa potreben je čas.

Zaključek s sprehodom po praznični Ljubljani,
v kateri še zdaleč nismo bili sami.
Smo srečali Julijo, Prešerna, si ogledali Robov vodnjak,
vse gotovo pozna že vsak. V šoli podali smo svoje občutke,
ko podoživljali smo naše trenutke.


Učiteljici Staša in Nina