V letošnjem letu smo se na naši šoli vključili v projekt Pirati plastike, ponujen s strani Inštituta za vode in društva Ekologi brez meja. Gre za mednarodni projekt, v katerem sodelujejo tri države, ki so ena za drugo predsedovale Svetu EU: Nemčija, Portugalska in Slovenija. Osnovni namen projekta je raziskovanje vsebnosti mikroplastike v naših rekah, saj je to področje, za razliko od oceanov, precej slabo raziskano.

Vzorčenje je potekalo v dveh časovnih terminih: spomladanskem in jesenskem, obakrat pa so učenci različnih šol vzorčili na naključno izbranih vodnih površinah po vsej Sloveniji. V spomladanskem delu je sodelovalo prvih petdeset šol, v jesenskem pa nadaljnjih petdeset. Na naši šoli smo vzorčenje mikroplastike izvedli v mesecu novembru 2021 na reki Temenici na odseku od perišča ob mostu za cerkvijo v Mirni Peči do mostu v Ivanji vasi.

V projektu je sodelovalo deset učencev osmega razreda, sedmošolci pa so bili zaradi karantene žal odsotni. Na terenu smo bili razdeljeni v štiri skupine:

  • prva skupina je raziskovala onesnaženost brežine ob Temenici na odseku petdeset metrov v treh območjih,
  • druga skupina je raziskovala raznolikost odvrženih odpadkov ob reki od mostu za cerkvijo do mostu v Ivanji vasi (na obeh bregovih),
  • tretja skupina je s posebej prirejeno mrežo vzorčila mikroplastiko v Temenici, merila hitrost reke in iskala morebitne plavajoče odpadke v reki,
  • četrta skupina je dogajanje dokumentirala, fotografirala in intervjuvala člane ostalih skupin.

Prišli smo do rezultatov, da je obrežje ob Temenici skorajda brez odpadkov –  tako plastičnih kot ostalih. Tudi  v reki nismo zasledili plavajočih odpadkov ali delcev mikroplastike.

Rezultate vzorčenj v drugih slovenskih šolah, patudi v Nemčiji in na Portugalskem si lahko ogeldate na tej povezavi: https://www.plastic-pirates.eu/sl/results/map

Veseli nas, da živimo v tako čistem okolju. Če se bo znova pokazala priložnost, se bomo z veseljem projektu priključili in vzorčili še kje drugje v občini.

Mentorja: Polona Rozman in Igor Zadravec