Na šoli smo izvajali podjetniške aktivnosti, ki so jih organizirali v Razvojnem centru Novo mesto (Podjetniški inkubator Podbreznik). Izvedeni sta bili dve aktivnosti.

Najprej je bil izveden ZUIP (Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti). Ta program se je izvajal štiri dni, v popoldanskem času od 14.00 do 19.00.  Datumi izvedbe: 30. 9., 1. 10, 7. 10. in 8. 10. 2021.  Učenci so dobili resnični problem iz domačega okolja, in sicer je bila tema logistika v Splošni bolnišnici Novo mesto (SBNM). Na začetku delavnice je bil učencem predstavljena težava s katero se srečujejo v SBNM. Učenci so se nato preko vodenih predavanj in različnih iger učili, kako se razvija podjetniška ideja.  Na koncu so morali zasnovati rešitev, ki bi rešila zastavljeni problem in ga predstaviti pred tričlansko komisijo. Na ZUIP delavnicah so sodelovali: Rok Jankelj, Rok Pureber,  Jan Zupančič, Jakob Fortuna, Lan Štimec, Lenart Kupljenik in Janž Progar Brinjevec.

V novembru ( 5. in 6. 11. 2021) je bil izveden Start up vikend, na katerem pa so učenci sami morali poiskati nek problem iz vsakdanjega življenja in zanj poiskati rešitev. Njihova naloga je, da gredo skozi vse faze razvijanja podjetniške ideje in na koncu pripravijo predstavitev. Učenci naše šole so tekmovali v dveh skupinah. Prvo skupino so sestavljali učenci 8. razreda Lenart Kupljenik, Jure Markelj, Janž Progar Brinjevec in Lan Štimec. Svojo podjetniško idejo so poimenovali #HacTeam. Njihova ideja je bila izdealava pokrivala za nahrbtnik z različnimi dodatnimi funkcijami.  Druga skupina z idejo Clean Earth, pa je pripravila idejni načrt za izdelavo aplikacije, ki bi skrbela za čisto okolje. Člani druge skupine  so bili Rok Jankelj, Rok Pureber,  Jan Zupančič, Jakob Fortuna.

Idejo so predstavili pred komisijo. Učenci skupine #HacTeam so za svojo podjetniško idejo osvojili 2. mesto in prejeli za nagrado vstopnice za plezalni center v Novem mestu.

Dostopnost