Anketa za učence in učenke

Pozdravljena! Pozdravljen! Prosimo, če si vzameš nekaj časa in odkrito odgovoriš na vprašanja v spodnji anketi. S tvojimi odgovori bomo lažje načrtovali delo v šoli v naslednjem šolskem letu. Sem učenec/-ka: 1. triade (1., 2. in 3. razred) 2. triade (4., 5. in 6....

Učenci z učnimi težavami

Učenci z učnimi težavami so (po Zakonu o osnovni šoli) učenci, ki brez prilagoditev metod in oblik dela pri pouku težko dosegajo standarde znanja. Šole tem učencem prilagodijo metode in oblike dela pri pouku ter jim omogočijo vključitev v dopolnilni pouk in druge...

Subvencioniranja

SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE  Za uveljavljanje subvencije mora imeti družina veljavno odločbo o otroškem dodatku. Če vam je odločba potekla 31. 8. tekočega leta oz. do sedaj niste prejemali otroškega dodatka, svetujemo, da vlogo za otroški dodatek ali posebno...

Vpis v 1. razred

Vpis v 1. razred osnovne šole poteka vsako leto v februarju. Šola vpisuje v 1. razred otroke, ki so oziroma bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let. Starši so dolžni otroka v šolo vpisati v šolskem okolišu, kjer otrok...