UČENCI DOSTOPAJO DO SPLETNIH UČILNIC S KLIKOM NA SPODNJO IKONO:

 

NEKAJ NAVODIL ZA DELO V SPLETNI UČILNICI:

Vsi učenci imajo možnost pridobiti tudi brezplačni Office 365 in Office ProPlus 2019.
(z AAI uporabniškimi podatki)

Za pridobitev se je potrebno vpisati v Oblak365 in nato po postopku, ki je prikazan na povezavi, izvedete namestitev.

POZABLJENO AAI UPORABNIŠKO IME IN GESLO?
Če ste uporabniško ime in geslo pozabili oz. izgubili, se obrnite na razrednika

Do spletnih učilnic Moodle lahko dostopate tudi preko mobilne aplikacije. Navodila si lahko preberete na povezavi.

 

IZVAJANJE POUKA NA DALJAVO

Izvajanje pouka na daljavo

Pri delu na daljavo bodo potrebne številne prilagoditve tako s strani učiteljev kot učencev. Potrudili se bomo, da bo delo potekalo čim bolj tekoče, učenci pa bodo usvojili čim več znanja. Vendar pri tem veliko odgovornost nosijo učenci sami in pa starši, ki morate učence spodbujati k sprotnemu delu.

Velik poudarek je na vsakodnevnem izpolnjevanju obveznosti po urniku,  zato bomo ves čas spremljali odzivnost, sodelovanje in oddajanje nalog. V kolikor učenec ne bo odziven, bo učitelj v dnevniku označil odsotnost učenca. Ker se zavedamo, da na odzivnost vplivajo tudi drugi dejavniki (bolezen, računalniška oprema …), vas lepo prosimo, da nam v primeru neodzivnosti učenca sporočite utemeljene razloge.

Pouk poteka v spletnih učilnicah Moodle (https://ucilnice.arnes.si/course/index.php?categoryid=6226). Učenci tu lahko komunicirajo tako z učitelji kot vrstniki. Učenci so z okoljem Moodle seznanjeni, saj so ga spoznali v okviru tehniškega dne.

 

Učna gradiva (datoteke z učno snovjo, video posnetki ipd.) za posamezni predmet učenci dobijo v spletni učilnici predmeta. Učitelji posameznega predmeta so učencem že sporočili ključe z vstop. V kolikor so težave pri vstopu, naj se učenci obrnejo na učečega učitelja ali razrednika/razredničarko.

Prav tako učitelji objavijo povezavo za video uro (videokonferenca) v spletni učilnici predmeta. Video ure se izvajajo v okoljih MS Teams ali Zoom. Video ure so obvezne, saj se v tej obliki izvaja pouk. Učenec se na video uro prijavi s prižgano kamero ter s svojim imenom in priimkom, ne pa z različnimi vzdevki. Med video urami ogled drugih spletnih strani ali uporaba drugih naprav ni dovoljena.

Učenci se udeležujejo tudi ur oddelčne skupnosti. Podrobnejše informacije o uri oddelčne skupnosti sporoči razrednik.

Komunikacija s starši

Učitelji so praviloma na voljo za komunikacijo z učenci vsak dan v tednu v dopoldanskem času.

Skupna obvestila so staršem dostopna na spletni strani OŠ Toneta Pavčka (http://www.ostpavcka.si). Vodstvo šole s starši komunicira prek elektronskih naslovov ali v okolju eAsistent (https://www.easistent.com).

Razrednik in učeči učitelji komunicirajo s starši prek elektronskih naslovov, v eAsistentu, po telefonu ali na video povezavah.

Govorilne ure potekajo na daljavo vsak prvi četrtek v mesecu. Razrednik obvesti starše o načinu.

Za reševanje stisk med poukom na daljavo ali pomoč pri opremi za učence iz socialno šibkejšega okolja se starši lahko obrnejo na razrednika ali svetovalno delavko Matejo Ancelj (mateja.ancelj@ostpavcka.si).

Za tehnično podporo se starši lahko obrnejo na razrednika ali računalničarko Anjo Luštek (anja.lustek@ostpavcka.si)

Priporočila in nasveti o varni rabi interneta ter mobilnih naprav so zbrani na spletni strani https://safe.si.

Nasveti za samoorganizacijo so dostopni na http://ostp.splet.arnes.si/files/2020/04/Nastveti-za-u%C4%8Dinkovit-pouk-na-daljavo.pdf.

Obvestila povezana s covid-19 in izvajanjem vzgojno-izobraževalnega dela spremljajte na povezavi.