Teden 1-5.a

Spoštovani starši in učenci!

Na tej strani se nahajajo vse informacije za učence 5. a za delo pri posameznem predmetu v času zaprtja šole. Za vsa vprašanja lahko pišete na elektronski naslov: mojca.zefran@ostpavcka.si (razrednik 5. a). Lahko pošljete tudi sporočilo preko eAsistenta. Prav tako so navedeni kontaktni podatki za posamezen predmet in se v primeru vsebinskih vprašanj obrnete na učitelja, ki predmet poučuje. Želim vam vse dobro.

Mojca Žefran, razredničarka


1. TEDEN (ponedeljek, 16. marec – petek, 20. marec)

(povezava nazaj na TRENUTNI TEDEN)


MATEMATIKA

Ponedeljek, 16. 3. 2020
Pripravite samostojni delovni zvezek. Navodila za delo najdete tukaj: Navodila za delo_ ponedeljek, 16.3.2020.
Dostop do e-gradiv je na: https://www.radovednih-pet.si/seznam-vsebin/5/matematika-5

Torek, 17. 3. 2020
Rešite vaje v dodatnem delovnem zvezku na strani od 36 do 39 in od 50 do 54.

Četrtek, 19. 3. 2020
Interaktivne vaje za utrjevanje znanja.

Petek, 20. 3. 2020

Naslednji teden bomo začeli s podajanjem nove učne snovi. Ostanite doma in ostanite zdravi.

_______________________________________________________________________________________________________________________

SLOVENŠČINA

Za morebitna vprašanja pišite na naslov: mojca.zefran@ostpavcka.si

Dostop do e-gradiv je na: https://www.radovednih-pet.si/seznam-vsebin/5/slovenscina-5

Ponedeljek,  16. 3. 2020
Navodila: Prebral si 2. knjigo za domače branje (Primož Suhodolčan: knjiga po izbiri: Kolesar naj bo/Košarkar naj bo/ Ranta vrača udarec). Naredil boš kratek zapis o prebranem delu. V pomoč naj ti bodo oporne točke na učnem listu. Zapis lahko oblikuješ tudi v obliki miselnega vzorca. Za kratek čas lahko, seveda v zvezi s prebrano knjigo, tudi kaj zanimivega narišeš.
Navodila za delo najdete v priponki: SLJ- 16. 3. 2020- Domače branje

Torek, 17. 3. 2020
Navodila za delo najdete v priponki: SLJ- torek, 17. 3. 2020- Državni in uradni jezik

Sreda, 18. 3. 2020
Navodila za delo najdete v priponki: SLJ- 18. 3. 2020- Državni in uradni jezik 2
Če ste opravili vse naloge iz prejšnje ure, lahko odprete priponko tukaj: SLJ- 18. 3. 2020- Državni in uradni jezik 3

Četrtek, 19. 3. 2020: SLJ- 19. 3. 2020- Čemu izdelujejo reklame 1

______________________________________________________________________

ANGLEŠČINA

Za morebitna vprašanja pišite na naslov: sanja.pavlinic@ostpavcka.si

Ponedeljek, 16. 3. 2020
Za delo na daljavo pripravite učbenik, delovni zvezek in zvezek. Prvo uro na daljavo bomo namenili utrjevanju znanja.

  • Pripoveduj o svojem tednu.
  • Izberi si dan in v zvezek zapiši vsaj pet povedi, kaj tisti dan počneš. Pomagaj si z učbenikom na strani 42 in delovnim zvezkom na strani 63.
  • Reši vaje na strani 62 in 63.

Ponedeljek, 16. 3. 2020 Dodatni pouk
16. 3. 2020 – Dodatni pouk angleščina

Torek, 17.3.2020
Navodila za delo najdete tukaj Torek, 17. 3. 2020

Sreda, 18. 3. 2020

  • Učbenik stran 44. Preberi besedilo in pisno odgovori na vprašanja. Naslov v zvezek “Looking at books”; vprašanja piši z rdečo barvo, odgovore z modro.

REŠITVE

__________________________________________________________________________________________________________________________

LIKOVNA UMETNOST

Tukaj bo navedeno gradivo za domače delo pri likovni umetnosti.

GLASBENA UMETNOST

20. 3. 2020
Učna ura: Na koncertu umetnostne glasbe
Vsa navodila za delo najdete na povezavi – tukaj.
Sledite Power point predstavitvi, kjer je zajet celoten potek učne ure.

Kontakt učiteljice: ema.iglicar@ostpavcka.si

______________________________________________________________________

DRUŽBA

Za morebitna vprašanja pišite na naslov: mojca.zefran@ostpavcka.si

Dostop do e-gradiv je na: https://www.radovednih-pet.si/seznam-vsebin/5/druzba-5

Ponedeljek, 16. 3. 2020
Navodila za delo najdete v priponki: DRU- 16. 3. 2020- Čas, ki je minil
Dodatno gradivo: 16. 3. – DRU- vprašanja za utrjevanje Slovenske pokrajine

Sreda, 18. 3. 2020
Navodila za delo najdete v priponki: DRU- 18. 3. 2020- Preteklo je že veliko časa

Petek, 20. 3. 2020: DRU- 20. 3. 2020- Sledovi preteklosti

_______________________________________________________________________

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

Za morebitna vprašanja pišite na naslov: mojca.zefran@ostpavcka.si

Dostop do e-gradiv je na: https://www.radovednih-pet.si/seznam-vsebin/5/naravoslovje-5

Torek, 17. 3. 2020
Navodila za delo najdete v priponki: NIT- 17. 3. – Varujmo naravo- gašenje

Sreda, 18. 3. 2020
Navodila za delo najdete v priponki: NIT- 18. 3. 2020- Dejavniki okolja- utrjevanje

Četrtek, 19. 3. 2020: NIT- 19. 3. 2020- Dejavniki okolja- vprašanja za ponavljanje

______________________________________________________________________

GOSPODINJSTVO

Kontakt učiteljice: lea.gesman@ostpavcka.si

Vsa navodila za domače delo boste imeli tukajProsim, da se držite podanih navodil.

______________________________________________________________________

ŠPORT

Tukaj bo navedeno gradivo za domače delo.

ŠPORT 20. 3. 2020 – 5. a
šPORT 16. 3. 2020 – 5. a
šPORT 17. 3. 2020 – 5. a

NIP – ŠPORT

NŠPORT 19. 3. 2020-4., 5., 6. r


ODDELČNA SKUPNOST


NIP – RAČUNALNIŠTVO

Kontakt: anja.lustek@ostpavcka.si
Petek, 20. 3. 2020
Navodila za delo

NIP – NEMŠČINA

Kontakt učiteljica: marjeta.kocevar@ostpavcka.si
sreda_18_3_NIP_šolske potrebščine

četrtek_19_3_NIP5_ich habe

schulsachen-ich habe

NIP – TEHNIKA

Kontakt učiteljice: natalija.lokar@ostpavcka.si

Tukaj bo navedeno gradivo za domače delo pri izbirnem predmetu.

NIP – UMETNOST

Tukaj bo navedeno gradivo za domače delo pri izbirnem predmetu.

Pevski zbor 3

Gradivo za domače delo pri ID Pevski zbor 3 najdete na spodnji povezavi.

Na dan, ko je na urniku pevska vaja bom objavila novo gradivo. Gradivo je urejeno po datumih.

Vsi posnetki so posneti za interno uporabo pri delu doma.

Kontakt učiteljice: ema.iglicar@ostpavcka.si