Teden 1-7.a

Spoštovani starši!

Na tej strani se nahajajo vse informacije za učence 7. a za delo pri posameznem predmetu v času zaprtja šole. Za vsa vprašanja lahko pišete na elektronski naslov: natalija.lokar@ostpavcka.si (razrednik 7. a) . Lahko pošljete tudi sporočilo preko eAsistenta. Prav tako so navedeni kontaktni podatki za posamezen predmet in se v primeru vsebinskih vprašanj obrnete na učitelja, ki predmet poučuje.

SPOROČILO ZA UČENCE

Učenci imate vsak dan dolžnost, da na šolski spletni strani poiščete in predelate vsebine za tisti dan (v ponedeljek 1. uro delate to, kar imate na urniku v ponedeljek 1. uro in tako za vsak dan in uro) in opravite zadane naloge. Učitelji bodo vaše delo sproti spremljali in preverjali tudi s kvizi in oddajanjem nalog.

Če imate kakršno koli vprašanje glede snovi, lahko preko elektronske pošte (svoje ali staršev) ali eAsistenta vprašanje pošljete učečemu učitelju.


1. TEDEN (ponedeljek, 16. marec – petek, 20. marec)

(povezava nazaj na TRENUTNI TEDEN)


MATEMATIKA

Kontakt učiteljice: natalija.lokar@ostpavcka.si

Ker spletna učilnica velikokrat ne deluje, mi boste naloge oddajali na Drive v mapo vašega oddelka. Ime_Priimek. Če imate več slik za eno nalogo, jih shranite z imenom: Ime_Priimek_številka. Nalogo oddate tako, da preprosto odprete mapo, kjer je naloga shranjena in jo z miško prenesete v Drive v mapo z ustreznim datumom. Potrudi se, da nalogo oddaš čim prej, da ti lahko nalogo dobro pregledam. Če boš nalogo oddal prepozno, si rešitve dobro preglej sam, ko bodo te objavljene.

DODATNO RAZLAGO IN VAJE LAHKO NAJDETE V SPLETNEM UČBENIKU.

Naloge, ki jih boste delali doma, bom skrbno pregledovala. Oddajate jih v spletni učilnici. Navodila za vpis v spletno učilnico so tukaj. Ključ za vpis je napisan v dokumentu z navodili za delo v ponedeljek, 16. 3. 2020, na zadnji strani dokumenta. Če spletna učilnica ne deluje, mi svoje delo pošljete na moj elektronski naslov v istem dnevu do 16.00.

Torek, 17. 3. 2020
Navodila za delo se nahajajo v tem dokumentu.
TRIKOTNIKU VČRTANA KROŽNICA
Sreda, 18. 3. 2020
sreda, 18. 3. Dodatni pouk
Navodila za delo pri pouku se nahajajo v tem dokumentu.
Tukaj lahko preveriš rešitve torkovega dela.
TRIKOTNIKU OČRTANA KROŽNICA
Četrtek, 19. 3. 2020
Navodila za delo se nahajajo v dokumentu.
Tukaj lahko preveriš rešitve sredine naloge.
Petek, 20. 3. 2020
Navodila za delo se nahajajo v dokumentu.
TEŽIŠČNICE IN TEŽIŠČE TRIKOTNIKA

SLOVENŠČINA

Kontakt učiteljice: simona.laknar.strahinic@ostpavcka.si

Slovenščina, 16. 3., 90. ura; Za navodila klikni TUKAJ (odpre se priponka v pdf).
Slovenščina, 17. 3., 91. ura; Za navodila klikni TUKAJ.
Dopolnilni pouk slovenščine, 18. 3. Za navodila klikni TUKAJ.
Slovenščina. 19. 3., 92. ura: Za navodila klikni TUKAJ.
Slovenščina, 20. 3., 93. ura: Za navodila klikni TUKAJ.

ANGLEŠČINA

kontakt: polona.rozman@ostpavcka.si

17. 3. 2020 – navodila za delo
89 (17. 3. 2020 Pridevniki – rešitve)
90 (18. 3. 2020 – stopnjevanje pridevnikov – navodila za delo)
90 (18. 3. 2020 – stopnjevanje pridevnikov – razlaga)
90 (18. 3. 2020 – stopnjevanje pridevnikov – rešitve)
91 (19. 3. 2020 – stopnjevanje pridevnikov – navodila za delo)
Govorni nastop 2 – Lost! – Besedilo mi VSI pošljete do 25. 3. 2020 na moj elektronski naslov. Govorni nastop bo sledil, ko se vrnemo v šolo.
91 (19. 3. 2020 – stopnjevanje pridevnikov – rešitve)
92 (20. 3. 2020 – utrjevanje – navodila za delo)

LIKOVNA UMETNOST

Kontakt: alesa.susnik.skedelj@ostpavcka.si
Tukaj bo navedeno gradivo za domače delo pri likovni umetnosti.

7. a LUM (Kliknite povezavo na LUM)

GLASBENA UMETNOST

18. 3. 2020
Učna ura: Grafična partitura

Vsa navodila za delo najdete na povezavi – tukaj
Sledite Power point predstavitvi, kjer je zajet celoten potek učne ure.

Kontakt učiteljice: ema.iglicar@ostpavcka.si

GEOGRAFIJA

18. 03. 2020  Učna ura: Severna Evropa – naravnogeografske enote

Učenci prijavite s spletno pošto, ki ste jo navedli. Sledite povezavi na Google Classroom. Rešite naloge, ki jih najdete v ppt povezavi pod navodili. V primeru težav s prijavo mi, prosim, pišite na igorzadravec@gmail.com. Dobrodošla tudi druga vprašanja ali predlogi.

20. 03. 2020    Učna ura: Severna Evropa – podnebje in rastje. V učilnici vas čaka nova razlaga z  nalogami. Na koncu rešite tudi kviz.

 

ZGODOVINA

Kontakt: nina.tovornik.jurgelj@ostpavcka.si

Torek, 17. 3. 2020
Zakaj je propadel rimski imperij: v DZ rešite naloge na str. 56-57.
Kakšno je bil življenje na današnjem slovenskem ozemlju v rimski dobi: s pomočjo učbenika (str. 70-72) in zgo. atlasa (str. 19 – Naši kraji pod Rimljani med 1. in 3. st.) rešite delovni list Kakšno je bilo življenje na današnjem slovenskem ozemlju v rimski dobi, ki je oblikovan kot samostojni delovni zvezek (sestavljen je iz moje razlage in nalog, ki jih rešujete učenci). Nato v DZ rešite naloge na str. 58-59.

Ponedeljek, 16. 3. 2020
Kakšen je bil rimski imperij v času cesarstva: s pomočjo učbenika (str. 67) rešite delovni list Kakšen je bil rimski imperij v času cesarstva in ga nalepite v zvezek. Nato v DZ rešite naloge na str. 55.
Zakaj je propadel rimski imperij: s pomočjo učbenika (str. 68-69) rešite delovni list Zakaj je propadel rimski imperij, kateri je oblikovan kot samostojni delovni zvezek (sestavljen je iz moje razlage in nalog, ki jih rešujete učenci). Rešene delovne liste nalepite v zvezke.

DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA VZGOJA

Kontakt: nina.tovornik.jurgelj@ostpavcka.si

Četrtek, 19. 3. 2020
Pri vsaki temi napišite enovrstični naslov, ki ga imate navedenega in pri reševanju nalog sledite navodilom. Naloge lahko skopirate ali pa jih prepišete, če imate težave s tiskalnikom ali pa vam že zmanjkuje kartuše.

Rešite delovni list Skupnost državljanov Republike Slovenije (19. 3. 2020), ki je oblikovan kot samostojni delovni zvezek (sestavljen je iz moje razlage in nalog, ki jih rešujete učenci). Vsa navodila imate podana v dokumentu.

NARAVOSLOVJE

18.3.2020
Tema: Nevretenčarji, nečlenarji; učenci spoznali smo nečlenarje mehkužce, nadaljujemo z ožigalkarji in ploskimi črvi. V zvezek oblikuj zapis o ožigalkarjih in ploskih črvih, nariši predstavnike in jih poimenuj. Zapis dopolni s pomočjo učbenika str. 93, 94.
ploski črvi, ožigalkarji

19.3.2020
Tema: Kolobarniki; Prilagam zapis o kolobarnikih, ki ga s pomočjo učb. str. 95 dopolnite. V naravi poišči deževnika (vrt, kompost) ali počakaj na dež, da bodo prilezli ven, preveri ali upravičuje svoje ime, da je iz kolobarjev. Položi ga na list papirja in poslušaj. Razloži kaj slišiš.
kolobarniki

20.3.2020
Tema: Členonožci; Prilagam pdf in UL o členonožcih. Če imate printer lahko UL sprintate sicer si tabelo narišite v zvezek in jo dopolnjujte. Zraven naslova na črte zapišite splošne značilnosti členonožcev, v tabelo pa značilnosti posamezne skupine. V tej uri opravite zapis za rake in pajkovce.
ČLENONOŽCI -UL 1
členonožci

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

Kontakt učiteljice: natalija.lokar@ostpavcka.si

Tukaj bo navedeno gradivo za domače delo pri tehniki in tehnologiji.

GOSPODINJSTVO

Tukaj bo navedeno gradivo za domače delo pri gospodinjstvu.

ŠPORT

ŠPORT 16. 3. 2020-7.r-dekleta
ŠPORT 16. 3. 2020-7.r-fantje

ŠPORT 17. 3. 2020- 7.r-dekleta
ŠPORT 17. 3. 2020-7. rm- fantje

 


IZBIRNI PREDMETI

IP – Izbrani šport: Košarka

Tukaj bo navedeno gradivo za domače delo pri izbirnem predmetu.

IŠP KOŠARKA 19. 3. 2020

IP – Likovno snovanje 1

Tukaj bo navedeno gradivo za domače delo pri izbirnem predmetu.

IP – Nemščina 1

Kontakt učiteljice: marjeta.kocevar@ostpavcka.si

Splošna navodila
Sreda_18_3_NI1_jeziki
Petek_20_3_NI1_stevila

IP – Ansambelska igra

Navodilo za delo najdete na povezavi.

Kontakt učiteljice: ema.iglicar@ostpavcka.si

IP – Filmska vzgoja

Tukaj bo navedeno gradivo za domače delo pri izbirnem predmetu.

NIP – Francoščina

Tukaj bo navedeno gradivo za domače delo pri izbirnem predmetu.

IP – Gledališki klub

Tukaj bo navedeno gradivo za domače delo pri izbirnem predmetu.

IP – Obdelava gradiv les

Kontakt učiteljice: natalija.lokar@ostpavcka.si

Petek, 20. 3. 2020

Navodila za delo se nahajajo v dokumentu.

 

IP – SODOBNA PRIPRAVA HRANE

Kontakt učiteljice: lea.gesman@ostpavcka.si

Vsa navodila za domače delo boste imeli tukaj.

IP – ŠPORT ZA ZDRAVJE

Tukaj bo navedeno gradivo za domače delo pri izbirnem predmetu.
ŠPORT ZA ZDRAVJE 17. 3. 2020

IP – Zvezde in vesolje

Tukaj bo navedeno gradivo za domače delo pri izbirnem predmetu.

MLADINSKI PEVSKI ZBOR

Gradivo za Pevsko vajo na daljavo najdeš na povezavi. 

Vsi posnetki so posneti za interno uporabo pri delu doma.

Kontakt učiteljice: ema.iglicar@ostpavcka.si