Teden 1-7.b

Spoštovani!

Na tej strani se nahajajo vse informacije za učence in učenke 7. b za delo pri posameznih predmetih v času zaprtja šole. Vprašanja lahko pošljete na elektronski naslov klemen.kramar@ostpavcka.si. Lahko mi pošljete tudi sporočilo preko eAsistenta. Prav tako so navedeni kontaktni podatki za posamezen predmet in se v primeru vsebinskih vprašanj obrnete na učitelja, ki predmet poučuje.


1. TEDEN (ponedeljek, 16. marec – petek, 20. marec)

(povezava nazaj na TRENUTNI TEDEN)


 

MATEMATIKA

Tukaj bo navedeno gradivo za domače delo pri matematiki.

kontakt učiteljice: tadeja.lah@ostpavcka.si

Torek, 17.3., Trikotniku včrtana krožnica
Sreda 18. 3. Utrjevanje
sreda, 18. 3. Dodatni pouk
četrtek, 19.3.: Težišče
Petek, 20.3: Utrjevanje

 

SLOVENŠČINA

Kontakt učiteljice: simona.laknar.strahinic@ostpavcka.si

Slovenščina, 16. 3. 2020, 90. uraZa navodila kliknite TUKAJ (odpre se priponka v pdf).
Slovenščina, 18. 3., 91. ura: Za navodila kliknite TUKAJ.
Dopolnilni pouk slovenščine, 18. 3. Za navodila kliknite TUKAJ.
Slovenščina, 19. 3., 92. ura: Za navodila kliknite TUKAJ.
Slovenščina, 20. 3., 93. ura Za navodila kliknite TUKAJ.

ANGLEŠČINA

Učenci naj se prijavijo s spletno pošto, ki so jo navedli. Sledijo naj povezavi na Google Classroom. Rešijo naloge, ki so predvidene za tisti dan. V primeru težav s prijavo mi, prosim, pišite na klemen.kramar@ostpavcka.si. Dobrodošla tudi druga vprašanja ali predlogi.

LIKOVNA UMETNOST

Tukaj bo navedeno gradivo za domače delo pri likovni umetnosti.

GLASBENA UMETNOST

19. 3. 2020
Učna ura: Grafična partitura

Vsa navodila za delo najdete na povezavi – tukaj
Sledite Power point predstavitvi, kjer je zajet celoten potek učne ure.

Kontakt učiteljice: ema.iglicar@ostpavcka.si

GEOGRAFIJA

18. 03.    Učna ura: Površje Severne Evrope

Učenci prijavite s spletno pošto, ki ste jo navedli. Sledite povezavi na Google Classroom. Rešite naloge, ki jih najdete v ppt povezavi pod navodili. V primeru težav s prijavo mi, prosim, pišite na igorzadravec@gmail.com. Dobrodošla tudi druga vprašanja ali predlogi.

20. 03. 2020    Učna ura: Severna Evropa – podnebje in rastje. V učilnici vas čaka nova razlaga z  nalogami. Na koncu rešite tudi kviz.

 

ZGODOVINA

Kontakt: nina.tovornik.jurgelj@ostpavcka.si

Sreda, 18. 3. 2020
Zakaj je propadel rimski imperij: v DZ rešite naloge na str. 56-57.
Kakšno je bil življenje na današnjem slovenskem ozemlju v rimski dobi: s pomočjo učbenika (str. 70-72) in zgo. atlasa (str. 19 – Naši kraji pod Rimljani med 1. in 3. st.) rešite delovni list Kakšno je bilo življenje na današnjem slovenskem ozemlju v rimski dobi, ki je oblikovan kot samostojni delovni zvezek (sestavljen je iz moje razlage in nalog, ki jih rešujete učenci). Nato v DZ rešite naloge na str. 58-59.
Če ima kdo težave s tiskalnikom ali pa mu zmanjkuje kartuše, snov iz delovnega lista prepišite v zvezek. Lahko pa tudi na list ali v zvezek zapišete samo rešitve in delovni list rešite takrat, ko boste imeli dostop do tiskalnika oz. delujočih kartuš.

Torek, 17. 3. 2020
Kakšen je bil rimski imperij v času cesarstva: s pomočjo učbenika (str. 67) rešite delovni list Kakšen je bil rimski imperij v času cesarstva in ga nalepite v zvezek. Nato v DZ rešite naloge na str. 55.
Zakaj je propadel rimski imperij: s pomočjo učbenika (str. 68-69) rešite delovni list Zakaj je propadel rimski imperij, kateri je oblikovan kot samostojni delovni zvezek (sestavljen je iz moje razlage in nalog, ki jih rešujete učenci). Rešene delovne liste nalepite v zvezke.

 

DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA VZGOJA

Kontakt: nina.tovornik.jurgelj@ostpavcka.si

Četrtek, 19. 3. 2020
Pri vsaki temi napišite enovrstični naslov, ki ga imate navedenega in pri reševanju nalog sledite navodilom. Naloge lahko skopirate ali pa jih prepišete, če imate težave s tiskalnikom ali pa vam že zmanjkuje kartuše.

Rešite delovni list Skupnost državljanov Republike Slovenije (19. 3. 2020), ki je oblikovan kot samostojni delovni zvezek (sestavljen je iz moje razlage in nalog, ki jih rešujete učenci). Vsa navodila imate podana v dokumentu.

 

NARAVOSLOVJE

Kontakt učiteljice: lea.gesman@ostpavcka.si

Vsa navodila za domače delo boste imeli tukaj. Prosim, da se držite podanih navodil.

 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

Kontakt učiteljice: natalija.lokar@ostpavcka.si

Po vrnitvi v šolo bom preverila, ali ste naredili vse zadane naloge. Liste, na katere pišete, boste prinesli v šolo in vstavili v vaše mape, ki jih bom na koncu leta pregledala in ocenila (tako kot smo bili dogovorjeni že na začetku leta).

Ponedeljek, 16. 3. 2020

Napiši velik naslov UMETNE SNOVI.

Najprej si oglej videoposnetek na povezavi. Iz njega si prepiši miselni vzorec o surovinah za izdelavo umetnih snovi.
Nato odpri PowerPoint in si naredi zapiske in odgovori na vsa vprašanja v PPT-ju: Lastnosti umetnih snovi

 

GOSPODINJSTVO

Tukaj bo navedeno gradivo za domače delo pri gospodinjstvu.

 

ŠPORT

ŠPORT 16. 3. 2020-7.r-dekleta
ŠPORT 16. 3. 2020-7.r-fantje

ŠPORT 17. 3. 2020- 7.r-dekleta
ŠPORT 17. 3. 2020-7. rm- fantje

 


IZBIRNI PREDMETI

IP – Izbrani šport: Košarka

Tukaj bo navedeno gradivo za domače delo pri izbirnem predmetu.

IŠP KOŠARKA 19. 3. 2020

IP – Likovno snovanje 1

Tukaj bo navedeno gradivo za domače delo pri izbirnem predmetu.

IP – Nemščina 1

Kontakt učiteljice: marjeta.kocevar@ostpavcka.si

Splošna navodila
Sreda_18_3_NI1_jeziki
Petek_20_3_NI1_stevila

IP – Ansambelska igra

Navodilo za delo najdete na povezavi.

Kontakt učiteljice: ema.iglicar@ostpavcka.si

IP – Filmska vzgoja

Tukaj bo navedeno gradivo za domače delo pri izbirnem predmetu.

NIP – Francoščina

Tukaj bo navedeno gradivo za domače delo pri izbirnem predmetu.

IP – Gledališki klub

Tukaj bo navedeno gradivo za domače delo pri izbirnem predmetu.

IP – Obdelava gradiv les

Kontakt učiteljice: natalija.lokar@ostpavcka.si

Petek, 20. 3. 2020

Navodila za delo se nahajajo v dokumentu.

IP – SODOBNA PRIPRAVA HRANE

Kontakt učiteljice: lea.gesman@ostpavcka.si

Vsa navodila za domače delo boste imeli tukaj.

IP – ŠPORT ZA ZDRAVJE

Tukaj bo navedeno gradivo za domače delo pri izbirnem predmetu.
ŠPORT ZA ZDRAVJE 17. 3. 2020

IP – Zvezde in vesolje

Tukaj bo navedeno gradivo za domače delo pri izbirnem predmetu.

Četrtek, 19. 3.: Meteorji in meteoriti

IP – Gledališki klub

Tukaj bo navedeno gradivo za domače delo pri izbirnem predmetu.

MLADINSKI PEVSKI ZBOR

Gradivo za Pevsko vajo na daljavo najdeš na povezavi. 

Vsi posnetki so posneti za interno uporabo pri delu doma.

Kontakt učiteljice: ema.iglicar@ostpavcka.si