Teden 1-8.b

Spoštovani starši!

Na tej strani se nahajajo vse informacije za učence 8. b razreda za delo pri posameznem predmetu v času zaprtja šole. Za vsa vprašanja, informacije in komunikacijo glede vsebine lahko pišete na elektronski naslov: robert.dragan@ostpavcka.si. Lahko pošljete tudi sporočilo preko eAsistenta.

Želim, da učenci aktivno in odgovorno pristopijo k drugačni obliki pouka. S takim načinom dela preprečujemo širitev virusnega obolenja ter ohranjamo ustrezno izobraževalno kondicijo in dopoldansko rutino učencev. Učenci, ki niso vešči dela z računalnikom, bodo pri tem potrebovali pomoč starejših sorojencev in vas staršev. V izogib širjenja bolezni omejujte stike vaših otrok s sovrstniki in sošolci.

Vsa navodila za delo bomo učitelji podali na kar se da preprost in razumljiv način. Datoteke pri posameznih predmetih bodo označene z datumom. Če učenec karkoli ne razume, pošljite vprašanje na službene elektronske naslove učečih učiteljev, ki so ravno tako objavljeni na spletni strani. Prosim tudi, če nam pošljete informacije o predelani snovi.

Spoštovani starši, dragi učenci, zahvaljujem se vam za sodelovanje. Želim vam vse dobro. Ostanite zdravi.

Robert Dragan, razrednik


1. TEDEN (ponedeljek, 16. marec – petek, 20. marec)

(povezava nazaj na TRENUTNI TEDEN)


MATEMATIKA

Kontakt učiteljice: natalija.lokar@ostpavcka.si

Ker spletna učilnica velikokrat ne deluje, mi boste naloge oddajali na Drive v mapo vašega oddelkaSvojo nalogo shranite z imenom: Ime_Priimek. Če imate več slik za eno nalogo, jih shranite z imenom: Ime_Priimek_številka. Nalogo oddate tako, da preprosto odprete mapo, kjer je naloga shranjena in jo z miško prenesete v Drive v mapo z ustreznim datumom. Potrudi se, da nalogo oddaš čim prej, da ti lahko nalogo dobro pregledam. Če boš nalogo oddal prepozno, si rešitve dobro preglej sam, ko bodo te objavljene.

Naloge, ki jih boste delali doma, bom skrbno pregledovala. Oddajate jih v spletni učilnici. Navodila za vpis v spletno učilnico so tukaj. Ključ za vpis je napisan v dokumentu z navodili za delo v ponedeljek, 16. 3. 2020, na zadnji strani dokumenta. Če spletna učilnica ne deluje, mi svoje delo pošljete na moj elektronski naslov v istem dnevu do 16.00.

Ponedeljek, 16. 3. 2020
Vsa navodila so v dokumentu.
Sreda, 18. 3. 2020
Vsa navodila za delo se nahajajo v dokumentu.
Tukaj si oglej rešitve za ponedeljkovo delo.
Četrtek, 19. 3. 2020
Vsa navodila za delo se nahajajo v dokumentu.
Tukaj si oglej rešitve za sredino nalogo.

Petek, 20. 3. 2020
Petek, 20. 3. Dodatni pouk
Vsa navodila za delo se nahajajo v dokumentu.
Tukaj si oglej rešitve za četrtkovo nalogo.

 

SLOVENŠČINA

Kontakt učiteljice: simona.laknar.strahinic@ostpavcka.si

Slovenščina, 16. 3., 80. ura  Za navodila kliknite TUKAJ (odpre se dokument v pdf).

Slovenščina, 18. 3., 81. ura: Za navodila kliknite TUKAJ.

Dopolnilni pouk za slovenščino, 18. 3. Za navodila kliknite TUKAJ.

Slovenščina, 20. 3., 82. ura: Za navodila kliknite TUKAJ.

ANGLEŠČINA

Skupina B:

Učenci naj se prijavijo s spletno pošto, ki so jo navedli. Sledijo naj povezavi na Google Classroom. Rešijo naloge, ki so predvidene za tisti dan. V primeru težav s prijavo mi, prosim, pišite na klemen.kramar@ostpavcka.si. Dobrodošla tudi druga vprašanja ali predlogi.

Skupina A:

16. 3. 2020 – navodila za delo

16. 3. 2020 – rešitve

19. 3. 2020 – navodila za delo

19. 3. 2020 – rešitve

20. 3. 2020 – navodila za delo

 

LIKOVNA UMETNOST

Tukaj bo navedeno gradivo za domače delo pri likovni umetnosti.

 

GLASBENA UMETNOST

19. 3. 2020

Učna ura: Giuseppe Verdi
Vsa navodila za delo najdete na povezavi – tukaj.
Preberite navodila v wordovi datoteki, potem pa sledite Power point predstavitvi, kjer je zajet celoten potek učne ure.

Kontakt učiteljice: ema.iglicar@ostpavcka.si

 

GEOGRAFIJA

16. 3. 2020
Učna ura: Podnebje in rastje Severne Amerike. Navodila za delo dobite v 16_03 Podnebje Severne Amerike.

ZGODOVINA

16. 3. 2020
Učna ura:  Dunajski kongres – Ureditev Evrope po Napoleonu.                                                                                                                                            Navodilo za delo dobite v 16_03_Dunajski kongres. Natančno preberite besedilo v učbeniku, uporabite zgodovinski atlas.

17. 03. 2020 Učna ura: Leto 1848 – leto revolucij
Navodilo za učno uro dobite v 17_03_Leto 1848. Natančno preberite besedilo v učbeniku, uporabite tudi zgodovinski atlas.

 

DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA

Kontakt: nina.tovornik.jurgelj@ostpavcka.si

Sreda, 18. 3. 2020

Finančna kriza: navodila so podana v Finančna kriza.

Slovenija, Evropska unija in svet: s pomočjo učbenika (str. 40-42) rešite delovni list Slovenija, Evropska unija in svet (18. 3. 2020), ki je oblikovan kot samostojni delovni zvezek (sestavljen je iz moje razlage in nalog, ki jih rešujete učenci).

Če ima kdo težave s tiskalnikom ali pa mu zmanjkuje kartuše, snov iz delovnega lista prepišite v zvezek. Lahko pa tudi na list ali v zvezek zapišete samo rešitve in delovni list rešite takrat, ko boste imeli dostop do tiskalnika oz. delujočih kartuš.

 

FIZIKA

Tukaj bo navedeno gradivo za domače delo.

kontakt učiteljice: tadeja.lah@ostpavcka.si

Torek 16. 3. Razstavljanje sil
Sreda, 18.3. razstavljanje sil-vaje

KEMIJA

19.3.2020
Kovalentna vez; učenci spoznali smo nepolarno in polarno kovalentno vez. Naloge o kovalentni vezi reši v DZ str. 38-40
KOVALENTNA VEZ
Učenec, ki se bo udeležil državnega tekmovanja iz kemije rešuj naloge. Naloge tudi preveri.
https://www.zotks.si/naloge/kemija/all

20.3.2020
Učenci rešujete naloge o kovalentni vezi v DZ str. 41,42
Na povezavi je naloga-nariši vez v ogljikovem dioksidu in metanu
Rešitev: sledi spletni povezavi (e kemija, e-kemija v 8. r. OŠ Belokranjskega odreda, v zelenem delu 4. sklop-povezovanje delcev, kovalentna vez, modro kovalentna polarna vez, oranžno molekula ogljikovega dioksida, vaja 4.22 (reši nalogo-dopolnitev povedi)

 

BIOLOGIJA

17.3.2020
Učna tema: Oko
Učenci sledite ppt predstavitvi in oblikujte zapis. Pomagajte si z učbenikom str. 78-82
OKO

19.3.2020
Učna tema: Uho
Učenci sledite ppt predstavitvi in oblikujte zapis. Pomagajte si z učbenikom str. 83-84
uho

 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

Kontakt učiteljice: natalija.lokar@ostpavcka.si

Po vrnitvi v šolo bom preverila, ali ste naredili vse zadane naloge. Liste, na katere pišete, boste prinesli v šolo in vstavili v vaše mape, ki jih bom na koncu leta pregledala in ocenila (tako kot smo bili dogovorjeni že na začetku leta).

Torek, 17.3.2020

Odpri dokument: MOTORJI Z NOTRANJIM IZGOREVANJEM in si oglej in preberi celoten PPT.

Na list napiši naslov  in prepiši in preriši vse, kar je na drsnicah od 5-12, ostale drsnice pa le pozorno preberite.

 

ŠPORT

Tukaj bo navedeno gradivo za domače delo.

šPORT 18. 3. 2020 – 8. r – fantje
ŠPORT 18. 3. 2020-8.r-dekleta

ŠPORT 20. 3. 2020 – 8. r – fantje
ŠPORT 20. 3. 2020-8.r-dekleta

 


IZBIRNI PREDMETI

 IP – Nemščina 2

Kontakt učiteljice: marjeta.kocevar@ostpavcka.si

Splošna navodila_NI2
Zeitangaben
datum-zapis-razlaga

ČET_19_3_NI2
PET_20_3_NI2

IP – Ansambelska igra

Navodilo za delo najdete na povezavi.

Kontakt učiteljice: ema.iglicar@ostpavcka.si

IP – Filmska vzgoja

Tukaj bo navedeno gradivo za domače delo pri izbirnem predmetu.

IP – Obdelava gradiv – les

Kontakt učiteljice: natalija.lokar@ostpavcka.si

Petek, 20. 3. 2020

Navodila za delo se nahajajo v dokumentu.

IP – Likovno snovanje 2

Likovno snovanje2

Tukaj bo navedeno gradivo za domače delo pri izbirnem predmetu.

IP – Multimedija

Četrtek, 19. 3. 2020
Opomnik: Ne pozabi oddati projektnega izdelka na spletni učilnici. 

Delo pri predmetu bo potekalo na spletni učilnici OSTP Multimedija (8. razred), na enka način kot do sedaj. Do spletne učilnice dostopate s klikom na povezavo.

IP – Šport za sprostitev

Tukaj bo navedeno gradivo za domače delo pri izbirnem predmetu.
ŠSP 16. 3. 2020

IP – Šport za zdravje

Tukaj bo navedeno gradivo za domače delo pri izbirnem predmetu.
ŠPORT ZA ZDRAVJE 17. 3. 2020

IP – Zvezde in vesolje

Tukaj bo navedeno gradivo za domače delo pri izbirnem predmetu.

IP – Gledališki klub

Tukaj bo navedeno gradivo za domače delo pri izbirnem predmetu.

MLADINSKI PEVSKI ZBOR

Gradivo za Pevsko vajo na daljavo najdeš na povezavi. 

Vsi posnetki so posneti za interno uporabo pri delu doma.

Kontakt učiteljice: ema.iglicar@ostpavcka.si