Teden 8-8.a

Spoštovani starši!

Na tej strani se nahajajo vse informacije za učence 8.a  za delo pri posameznem predmetu v času zaprtja šole. Za vsa vprašanja lahko pišete na elektronski naslov: barbara.gorsic@ostpavcka.si. Lahko pošljete tudi sporočilo preko eAsistenta. Prav tako so navedeni kontaktni podatki za posamezen predmet in se v primeru vsebinskih vprašanj obrnete na učitelja, ki predmet poučuje. Želim vam vse dobro.


8. TEDEN (ponedeljek, 11. maj – petek, 15. maj)

(povezava nazaj na TRENUTNI TEDEN)


MATEMATIKA

Ponedeljek, 11.5. Obseg in ploščina poljubnih večkotnikov

Sreda, 13.5., ob 9.00 ocenjevanje (geometrijski narek) preko zooma.

Prijavnica Logična pošast Izpolnjeno prijavnico pošlji na ana.sterbenc@ostpavcka.si  do četrtka

Četrtek, 14.5. Obseg in ploščina poljubnih večkotnikov

Petek, 15.5. Utrjevanje

Dopolnilni pouk

SLOVENŠČINA

Tukaj bo navedeno gradivo za domače delo pri slovenščini.

Učenci imajo navodila za delo v Google učilnici. Prijavijo naj se s kodo, ki sem jo poslala po elektronski pošti. Navodila za delo bodo objavljena po urniku. V primeru težav naj učenci pišejo na el. naslov: barbara.gorsic@ostpavcka.si

ANGLEŠČINA

Skupina A:

Učenci naj se prijavijo v spletno pošto, ki so jo navedli. Sledijo naj povezavi na Google Classroom. Rešijo naloge, ki so predvidene za tisti dan. V primeru težav s prijavo mi, prosim, pišite na polona.rozman@ostpavcka.si.  Dobrodošla tudi druga vprašanja ali predlogi.

Skupina B:

Učenci se prijavite s spletno pošto in sledite povezavi na Google Classroom. Rešite naloge, ki so predvidene za tisti dan. V primeru težav s prijavo mi, prosim, pišite na klemen.kramar@ostpavcka.si. Dobrodošla tudi druga vprašanja ali predlogi.

LIKOVNA UMETNOST

Tukaj bo navedeno gradivo za domače delo pri likovni umetnosti.

GLASBENA UMETNOST

Vsa navodila za delo najdete na povezavi – tukaj.
Preberite navodila v wordovi datoteki, potem pa sledite Power point predstavitvi, kjer je zajet celoten potek učne ure.

Kontakt učiteljice: ema.iglicar@ostpavcka.si

GEOGRAFIJA

Navodilo za delo je naloženo v Google Classroom. Vse naloge, ki jih opravljate, odložite na za to predvideno mesto. Pri navodilih/nalogi imate na desni strani Vaše naloge – oddajanje nalog…

ZGODOVINA

Učenci! Delo na daljavo bo potekalo v učnem okolju google classroom. Učenci se prijavite s spletno pošto, ki ste jo navedli.  Navodila za delo boste dobili za vsako uro posebej, reševali boste naloge in mi jih tudi oddajali (zanje boste točkovani). V primeru težav s prijavo mi, prosim, pišite na igor.zadravec@ostpavcka.si. Dobrodošla so tudi druga vprašanja ali predlogi.

DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA

Kontakt: nina.tovornik.jurgelj@ostpavcka.si

Datoteko, ki jo nalagate na Google Drive poimenujte z: Ime_Priimek. Če pošiljate več datotek jih poimenujte z: Ime_Priimek_številka.

V mapo 8. a (DKE: 8. teden), do petka (15. 5. 2020) naložite nalogo 8. tedna.

Sreda, 13. 5. 2020

Danes ob 11:00 se slišimo oz. vidimo preko ZOOM videokonference. Podatki za prijavo: Videokonferenca (ZOOM).

Svetovna skupnost: s pomočjo učbenika (str. 53-55) rešite delovni list Svetovna skupnost (13. 5. 2020).

Nekateri razredi so predlagali, da bi zaradi slabe internetne povezave svoje govorne nastope raje posneli in mi jih poslali na mail. Predlog sem potrdila in tako lahko govorne nastope izvedete na dva načina. Navodila za izvedbo govornih nastopov si preberite v Izvedba govornega nastopa. Datoteko imate tudi naloženo na Google Drive, v mapi DKE: govorni nastopi.

FIZIKA

Tukaj bo navedeno gradivo za domače delo.
kontakt učiteljice: tadeja.lah@ostpavcka.si

Ponedeljek, 11. 5.: Tlak v tekočinah

Torek, 12. 5.: Hidrostatični tlak

KEMIJA

Kontakt: slavka.pecjak@ostpavcka.si

13.5.2020

Učna snov; Relativna atomska masa; Učenci posredujem vam UL o masi atomov. Oblikuj zapis v zvezek in reši nalogo.

ATOMSKE MASE

 14.5.2020

Učna tema: Ogljikovodiki; Učenci posredujem vam UL o ogljikovodikih.

OGLJIKOVODIKI

Želim vas spomniti, da nalogo o železu, ki bo ocenjena posredujete najpozneje do 21.5.2020. Učenci z IP lahko nalogo oddajo en teden pozneje.

BIOLOGIJA

 Kontakt: slavka.pecjak@ostpavcka.si

12.5.2020

Želim vas spomniti, da seminarsko nalogo- Bolezni oči in skrb za zdravje, ki bo ocenjena posredujete najpozneje do 19.5.2020. Učenec z IP lahko nalogo odda en teden pozneje.

OCENJEVANJE BIOLOGIJA 8

14.5.2020

Učna tema: Krovžilje; Učenci posredujem vam pdf o krvožilju.  Najprej preberite o krvožilju v učbeniku str. 126-128. Iz pdf. oblikujte zapis o nalogah krvožilja, vrstah žil, sestava krvi, krvne celice in imunost.

KRVOŽILJE

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

Kontakt učiteljice: natalija.lokar@ostpavcka.si

Izdelane izdelke mi pošlji na elektronski naslov.

Torek, 12. 5. 2020Navodila za delo

ŠPORT

Tukaj bo navedeno gradivo za domače delo.

ŠPORT 13. 5. 2020- 8.r-dekleta

ŠPORT 13. 5. 2020- 8. r -fantje

ŠPORT 15. 5. 2020- 8.r-dekleta

ŠPORT 15. 5. 2020 – 8. r – fantje


IZBIRNI PREDMETI

IP – Nemščina 2

Kontakt učiteljice: marjeta.kocevar@ostpavcka.si

Preverjanje in ocenjevanje znanja ter zaključevanje ocen

NI2_četrtek_14_maj_preverjanje

Arbeitsblatt_26

NI2_15_maj_prevozna sredstva

IP – Ansambelska igra

Navodilo za delo najdete na povezavi.

Kontakt učiteljice: ema.iglicar@ostpavcka.si

IP – Filmska vzgoja

Četrtek, 14. maj 2020

Navodila za projektno delo.

IP – Obdelava gradiv – les

Tukaj bo navedeno gradivo za domače delo pri izbirnem predmetu.

IP – Likovno snovanje 2

Tukaj bo navedeno gradivo za domače delo pri izbirnem predmetu.

IP – Multimedija

Delo pri predmetu bo potekalo na spletni učilnici OSTP Multimedija (8. razred), na enka način kot do sedaj. Do spletne učilnice dostopate s klikom na povezavo.

Današnja tema: Excel – razvrščanje podatkov

Obvestilo glede ocenjevanja

IP – Šport za sprostitev

ŠSP 11. 5. 2020

IP – Šport za zdravje

Tukaj bo navedeno gradivo za domače delo pri izbirnem predmetu.

ŠPORT ZA ZDRAVJE 12. 5. 2020

IP – Zvezde in vesolje

Tukaj bo navedeno gradivo za domače delo pri izbirnem predmetu.

Četrtek, 14. 5.: Ocenjevanje znanja

IP – Gledališki klub

Tukaj bo navedeno gradivo za domače delo pri izbirnem predmetu.

MLADINSKI PEVSKI ZBOR

Gradivo za Pevsko vajo na daljavo najdeš na povezavi. 

Vsi posnetki so posneti za interno uporabo pri delu doma.

Kontakt učiteljice: ema.iglicar@ostpavcka.si

LIKOVNI KROŽEK

Gradiva za pouk na daljavo pri likovnem krožku.

Ponedeljek, 11. 5. 2020

LIKOVNI KROŽEK8