UPORABNI NASVETI PRI DELU NA DALJAVO

POMOČ PRI DELU NA ŠOLSKI SPLETNI STRANI
V kolikor pri objavi na šolski spletni strani potrebujete pomoč, na tem mestu prilagam nekaj navodil.
(Sproti dodam še kakšno, če se bodo še kje pojavljale težave in vprašanja).

SPLETNA GRADIVA - POVEZAVE DO SPLETNIH GRADIV
Tukaj objavljam nekaj uporabnih povezav do spletnih učbenikov, delovnih zvezkov in ostalih uporabnih virov:

PRIMERI SPLETNIH ORODIJ ZA AKTIVNE OBLIKE DELA
V razredu spodbujamo različne oblike dela, z namenom aktivnega vključevanja učencev. V tem trenutku se pripravljamo na malo drugačen način poučevanja – ( na daljavo), še vedno pa si želimo, da bi bili učenci pri delu aktivni. Tukaj vam predstavljam nekaj informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT), ki spodbujajo različne oblike aktivnega dela (npr. sodelovalno učenje, medvrstniško sodelovanje ipd.). Prav tako omogočajo izvajanje formativnega spremljanja.

 • Google storitve (npr. Google Obrazci) – izdelovanje kvizov in anket
 • Nearpod (https://nearpod.com/) – izdelovanje interaktivnih vsebin in sodelovalno učenja
 • Padlet (https://padlet.com/) – sodelovalno delo, izmenjava mnenj in izkušenj
 • Quizziz (https://quizizz.com/) – formativno spremljanje
 • H5P (https://h5p.org/) – izdelovanje interaktivnih učnih gradiv
 • EdPuzzle (https://edpuzzle.com/) – izdelovanje interaktivnih video vsebin
 • Trello (https://trello.com/) – organizacija projektnega učnega dela
 • Edmodo (https://new.edmodo.com/) – družabno omrežje, podofbno Faceboku, vendar za namene izobraževanja
 • WordWall (https://wordwall.net/) – enostavno izdelovanje didaktičnih iger
 • Educaplay (https://www.educaplay.com/) – idzelovanje aktivnosti za učence (npr. križanke, premetanke ipd.)
 • Sutori (https://www.sutori.com/) – orodje za učenje preko pripovedovanja zgodb (storytelling)
SPLETNA UČILNICA ARNES
Obstaja več različnih spletnih učilnic in v teh dneh sem dobila ogromno ponudb za uporabo le-teh (npr. iUčitelj, eAsistent, Blackboard, Canvas ipd.)

Ker so nekateri na šoli do sedaj že uporabljali Spletne učilnice Arnes-Moodle, bom malo več informacij podala za spletno učilnico Moodle.

Kako učenec vstopi v spletno učilnico?
Učenci do naših spletnih učilnic dostopajo preko šolske spletne strani (zavihek Učenci -> Spletne učilnice) ali pa preko povezave, ki jo objavimo učitelji na spletni strani. Da lahko vstopijo v posamezen predmet, se morajo najprej vpisati z AAI prijavnimi podatki. Predlagam, da se učencem pošlje tudi navodila (TUKAJ).

AAI račun imajo na šoli ustvarjen vsi učenci od 4. razreda naprej. Učenci v 4. in 5. razredu so AAI podatke dobili v zadnjem mesecu, zaradi kolesarksega izpita, tako da jih v večini imajo. Po pregledu zadnjih prijav sem tudi opazila, da je veliko učencev od 6. do 9. razreda do Spletnih učilnic dostopalo v tednu od 9. 3 – 13. 3. 2020 zato sklepam, da jih večina te podatke ime. Če kdo nima, jih lahko pošljemo staršem preko eAsistenta.

Vloga učitelja
Učitelj pripravi spletno učilnico za svoj predmet, nato pa povabi učence. Da bo delo v spletni učilnici lažje, si lahko pomagate z  vodičem na povezavi: https://sio.si/vodici/moodle/

V kolikor bi kdo želel testno spletno učilnico, naj mi sporoči. Lahko jo ustvarim in malo preizkušate, kaj vse se lahko ustvari.

VODIČ ZA DELO Z ORODJEM