Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v 66. členu določa, da svet staršev opravlja naslednje naloge:

 • predlaga nadstandardne programe,
 • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
 • daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca oziroma šole in o letnem delovnem načrtu,
 • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
 • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
 • voli predstavnike v svet vrtca oziroma šole,
 • opravlja druge naloge, v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Predsednik Sveta staršev v mandatnem obdobju 2020/2024 je Jože Strojinc, njegova namestnica pa Blažka Kristan.

Poslovnik

 

Zapisniki sveta staršev:

ZAPISNIKI ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024:

 • sestanek: 27. 5. 2024 (pdf)
 • sestanek: 25. 9. 2023 (pdf)

ZAPISNIKI ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023:

 • sestanek: 27. 9. 2022 (pdf)
 • sestanek:  18. 5. 2023 (pdf)

 

ARHIV ZAPISNIKOV

Dostopnost