Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v 66. členu določa, da svet staršev opravlja naslednje naloge:

 • predlaga nadstandardne programe,
 • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
 • daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca oziroma šole in o letnem delovnem načrtu,
 • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
 • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
 • voli predstavnike v svet vrtca oziroma šole,
 • opravlja druge naloge, v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Predstavniki Sveta staršev Osnovne šole Toneta Pavčka v šolskem letu 2020/2021

Zap.št. Oddelek Priimek Ime e-naslov
1 1.a MATOH Mateja mateja.matoh@gmail.com
2 1.b ZUPAN Špela spela.zupan1980@gmail.com
3 2. a JERMANČIČ PRIMC Irena irenca.oven@gmail.com
4 2. b ČUTURA SLUGA Danijela danijela.cutura@gmail.com
5 3.a KAJIČ Janja janja.kajic25@gmail.com
6 3. b ŠIŠKO BEVEC Tanja tanjasi.bevec@gmail.com
7 4.a STROJINC Jože jstrojinc@gmail.com
8 4.b DRENIK Jasmina jasmina.luzar@gmail.com
9 5.a GRIVEC Tone tone.grivec@gmail.com
10 5.b HOČEVAR Andrej sofer.andrej@gmail.com
11 6.a ROŽMANC Igor rozmancigor@gmail.com
12 6. b CESAR Janez janez.cesar78@gmail.com
13 7.a BRINJEVEC Stane sbrinjevec@gmail.com
14 7.b SAJE Marta marta.saje@gmail.com
15 8.a OBERČ Julija julija.oberc.am@gmail.com
16 8.b DULAR Dejan dejan.dular@gmail.com
17 9.a KREVS Jože joe.krevs@gmail.com
18 9.b RAJŠEL Simona simona.rajsel@siol.net
19 SLONČKI KRISTAN Blažka blazika.gorenc@gmail.com
20 ZVEZDICE AJDIČ Damjan damjan.ajdic@gmail.com
21 ŽOGICE ZAJC Petra petra.zajc94@gmail.com
22 ČEBELICE PETAN Maja petanm@gmail.com
23 RAKETE KLAVORA Jure jureklavora@gmail.com
24 LUBENICE PERKO Drago drago.perko@kosarka.si
25 METULJČKI POVŠIČ Ana zupan.ana89@gmail.com
26 KOMARJI MATOH David david.matoh@gmail.com
27 MURENČKI ŽIBERT Vesna zibert.vesna@gmail.com
28 FLAMINGI BARBO Maruška mohar3@gmail.com
29 FORMULE POVŠE Andreja andreja.perse@gmail.com
30 POLŽKI KASTELIC Lidija kastelic.lidija@gmail.com

Predsednik Sveta staršev v mandatnem obdobju 2020/2024 je Jože Strojinc, njegova namestnica pa Blažka Kristan.


Poslovnik

Zapisniki sveta staršev:

 • sestanek: 26. 09. 2013 (pdf)
 • sestanek: 04. 06. 2014 (pdf)
 • sestanek: 20. 06. 2014 – 27. 6. 2014 (pdf)
 • sestanek: 23. 09. 2014 (pdf)
 • sestanek: 26. 05. 2015 (pdf)
 • sestanek: 22. 09. 2015 (pdf)
 • sestanek: 02. 03. 2016 (pdf)
 • sestanek: 30. 05. 2016 (pdf)
 • sestanek: 26. 09. 2016 (pdf)
 • sestanek: 16. 02. 2017 (pdf)
 • sestanek: 8. 6. 2017 (pdf)
 • sestanek: 20. 9. 2017 (pdf)
 • sestanek: 19. 3. 2018 (pdf)
 • sestanek: 21. 5 .2018 (pdf)
 • sestanek: 24. 9. 2018 (pdf)
 • sestanek: 13. 2. 2019 (pdf)
 • sestanek: 6. 6. 2019 (pdf)
 • sestanek: 23. 9. 2019 (pdf)
 • sestanek: 17. 2. 2020 (pdf)
 • sestanek: 27. 5. 2020 (pdf)
 • sestanek: 21. 9. 2020 (pdf)
 • sestanek (korespondenčni): 23. 9. 2020 in 24. 9. 2020 (pdf)
 • sestanek (korespondenčni): 3. 11. 2020 in 4. 11. 2020 (pdf)
 • sestanek: 10. 11. 2020 (pdf)
 • sestanek: 20. 5. 2021 (pdf)