Spoštovani učenci in starši!

V letošnjem letu so se nekoliko spremenili pogoji za udeležbo na letovanju tako na Debelem rtiču (organizator OZRK Novo mesto) kot tudi v Taboru mladih v Dolenjskih Toplicah (organizator Društvo prijateljev mladine »Mojca« Novo mesto). V želji, da bi se letovanja udeležilo čim več otrok, ki sicer zaradi različnih razlogov ne morejo letovati s starši, Vam posredujemo pogoje navedenih letovanj:

a) Debeli rtič – Območno združenje RKS Novo mesto

TERMINA LETOVANJ:

1. od 7. 7. 2019 do 14. 7. 2019

2. od 14. 7. 2019 do 21. 7. 2019

ZDRAVSTVENO LETOVANJE : razpis traja od 15. 4. 2019 do zapolnitve mest

   Pravico do zdravstvenega letovanja imajo otroci, ki imajo v zadnjem letu v medicinski dokumentaciji zapise o večkratni hospitalizaciji ali so bili pogosteje bolni in imajo o tem dva ali več zapisov. Prijavnico dobite pri zdraviku, ki jo tudi izpolni. Oddate jo:

– osebno na RKS OZ Novo mesto, Ulica Slavka Gruma 54a, 8000 Novo mesto,

ali elektronsko na naslov: letovanje.rknm@gmail.com

Poleg prijave nakažite tudi prispevek v višini 35 € in pošljite potrdilo o nakazilu.

Podatki za nakazilo: 

NASLOV:

OZ RKS Novo mesto

Ulica Slavka Gruma 54a

8000 Novo mesto

TRR: SI56 0297 0025 9614 263, BIC banke: LJBASI2X
NAMEN: Letovanje za IME IN PRIIMEK OTROKA
KODA NAMENA OTHR
REFERENCA: SI 00 – 290002

 

Izpolniti morate tudi še izjavo staršev in jo ravno tako posredovati na OZ RKS Novo mesto.

Prijava se šteje kot popolna, ko posredujete vsa tri dokazila. V primeru, da se otrok ne bo udeležil letovanja, bodo prispevek vrnili, če boste starši otroka odjavili od letovanja iz opravičljivih razlogov vsaj en teden pred odhodom.

Starši, ki ne zmorete plačila prispevka, se oglasite pri svetovalni delavki.

Več si lahko preberete v: Razpis zdravstvenega letovanja

 SOCIALNO LETOVANJE

Pravico doletovanja imajo otroci, katerih starši prejemajo denarno socialno pomoč ali prejemajo nižje dohodke, vendar ne več kot 400 € na družinskega člana. Slednje izkažejo z veljavno odločbo o otroškem dodatku. Prispevek staršev je 10 €.

 Prijava vsebuje:

1. obrazec 

2. plačan prispevek:

NASLOV:

OZ RKS Novo mesto

Ulica Slavka Gruma 54a

8000 Novo mesto

TRR: SI56 0297 0025 9614 263, BIC banke: LJBASI2X
NAMEN: Letovanje za IME IN PRIIMEK OTROKA
KODA NAMENA OTHR
REFERENCA: SI 00 – 290002

3. izjavo staršev

Vlogo in dokazila posredujete na šolo oz. šolski svetovalni delavki najkasneje do 20. maja 2019.

Razpis

b) Tabor mladih Dolenjske Toplice – DPM “Mojca”

 Možno pa je tudi zdravstveno letovanje v Taboru mladih v Dolenjskih Toplicah tudi preko Društva prijateljev mladine »Mojca« iz Novega mesta. Tudi za to letovanje je pogoj, da je otrok v preteklem letu vsaj dvakrat obiskal zdravnika. Otrok bo moral v tednu pred letovanjem obiskati izbranega zdravnika, ki bo izpolnil posebni obrazec. Obrazec bo staršem poslalo Društvo prijateljev mladine »Mojca«. 

Prijavnico za letovanje dobite pri otrokovem osebnem zdravniku. Izpolnjeno in potrjeno pošljite po redni pošti ali jo osebno prinesite na naslov DPM Mojca, Rozmanova ulica 10, 8000 Novo mesto. Prispevek za letovanje (obvezno poravnati ob prijavi), 15 €, nakažite na:

 

Referenca plačnika: SI99

Ime in naslov plačnika: ime, priimek, polni naslov

Koda namena: COST

Namen: ime in primek otroka

Znesek: 15,00

Datum plačila: nakazilo – npr. 25. 4. 2019

BIC banke prejemnika: HLONSI22

IBAN prejemnika: SI56 6000 0000 0904 208

Letovanje za otroke iz občine Mirna Peč bo v času od 29. junija do 6. julija 2019. Udeležijo se ga lahko otroci od izpolnjenega petega leta starosti  do vključno 14. leta.