2018/2019

Ob začetku šolskega leta smo določili osnovne aktivnosti in rdečo nit projekta. Želeli smo, da bi učenci in učitelji sodelovali v projektu skozi celotno šolsko leto. Pomembno se nam je zdelo, da projekt promoviramo tudi med starši. Ob razmišljanju o novih generacijah učencev in ob zavedanju, da projekt ni povezan le z branjem, ampak s številnimi vrednotami, ki se nam zdijo pomembne in jih želimo poudarjati, smo se odločili, da za rdečo nit izberemo vrednote.

Na začetku šolskega leta so učenci skupaj s svojimi razredniki zapisali seznam vrednot, ki smo jih upoštevali pri izboru trinajstih, katerim smo se v nadaljevanju bolj posvetili. Izbrali smo naslednje: svoboda, vztrajnost, iskrenost, samostojnost, sočutje, optimizem, spoštovanje, kreativnost, odgovornost, prijateljstvo, svoboda, sodelovanje in znanje.

Ob Pavčkovem dnevu smo na krajši prireditvi odkrili stopnice v avli, kjer so vrednote zapisane. Želeli smo, da bi projekt približali tudi staršem naših otrok, zato smo se odločili za izdelavo koledarja, ki so ga dobile vse družine naših učencev in otrok v vrtcu. Učenci, starejši otroci v vrtcu in učitelji smo združili moči in svojo ustvarjalnost ter upodobili posamezne vrednote, ki predstavljajo določen mesec v koledarju.

Projekt Rastoča knjiga je povezan s knjigami, zato smo razširili nabor aktivnosti, s katerimi smo želeli motivirati učence in zaposlene za branje. Organizirali smo dodatne bralne značke, pridne bralce smo nagradili z večerom v knjižnici. Decembra smo ga organizirali za starejše učence, januarja pa za mlajše. Poleg tega smo prvič ponudili zaposlenim možnost sodelovanja v bralni znački za odrasle.

Aprila smo s kulturno prireditvijo obeležili 4. obletnico projekta na naši šoli, ki smo jo poimenovali po liku iz pesmi Toneta Pavčka. Ime deklice, Rožamarija, je dobil tudi kip deklice s knjigo, ki ga je izdelala učenka Lara Barbo in bo v prihodnosti krasil šolsko avlo. Slavnostna govornica letošnje prireditve je bila dr. Slavka Kavčič, predsednica nadzornega odbora Društva Rastoča knjiga, posebni gost pa je bil likovni ustvarjalec, gospod Branko Šuster, ki je izvedel delavnico za učence in pred knjižnico pripravil razstavo svojih reliefov in kolažev.

Nataša Trajkovski

2021/2022

Besedilo

Dostopnost