Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo pa ga trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov zavoda in trije predstavniki staršev. V svet šole OŠ Toneta Pavčka so imenovani:

Predsednik sveta je Klemen Kramar, namestnica pa Bernarda Radovan.

Poslovnik

Zapisniki sestankov sveta šole:

  • sestanek: 22. 2. 2024 (pdf)
  • sestanek: 27. 9. 2023 (pdf)

ARHIV ZAPISNIKOV

  • sestanek: 23. 9. 2020 (pdf)
  • sestanek: 13. 11. 2020 (pdf)
  • sestanek: 2. 12. 2020 (pdf)
  • sestanek: 2. 3. 2021 (pdf)
  • sestanek: 30. 9. 2021 (pdf)
  • sestanek: 23. 2. 2022 (pdf)
  • sestanek: 28. 9. 2022 (pdf)
  • sestanek:  27. 2. 2023 (pdf)
Dostopnost