V šolskem letu 2021/2022 bomo ponovno izvajali šolsko shemo, pri kateri bomo učencem razdeljevali sveže sadje in zelenjavo kot dodaten brezplačni obrok. Pri izboru dobaviteljev svežega sadja in zelenjave šola v okviru svojih možnosti in možnosti trga išče lokalne dobavitelje, pri katerih bo nabavljala sezonsko pridelano sadje in zelenjavo.

 

KAJ POMENI SHEMA EVROPSKE UNIJE
Shema šolskega sadja in zelenjave je ukrep evropske kmetijske politike, ki ga je leta 2009 sprejela Evropska komisija z namenom oskrbeti učence s sadjem in zelenjavo. Projekt financira Evropska unija, ki letno za vsakega učenca povrne stroške nakupa lokalnega sadja in zelenjave v višini 6€.

 

NAMEN ŠOLSKE SHEME JE:

 • povečati porabo zelenjave in sadja pri otrocih,
 • ozaveščati učence o pomenu le teh živil za zdravje,
 • manjšati prekomerno telesno težo učencev,
 • preprečevati srčno žilna obolenja,
 • uživati sadje in zelenjavo iz Slovenije (ekološko, ni transporta…),
 • podpirati lokalne ekološke kmetovalce,
 • spoznavati pridelavo in predelavo sadja in zelenjave z obiski kmetij se povezovati z okoljem.

RAZDELJEVANJE SADJA IN ZELENJAVE

Sadje in zelenjavo bomo razdeljevali od septembra do maja, predvidoma ob sredah v času dopoldanske malice. Sadje in zelenjava bo v vrečki z logotipom šolske sheme.

Shema šolskega sadja bo podprta tudi z izobraževalnimi in promocijskimi aktivnostmi:

 • izdelava slik in plakatov,
 • praktične vaje pri pouku gospodinjstva in sodobne priprave hrane,
 • obveščanje po šolskem radiu in na spletni strani,
 • vključevanje novinarskega krožka,
 • obisk kmetij …

Za šolsko avlo in jedilnico smo pri izbirnem predmetu Sodobna priprava hrane izdelali plakata, ki učence obveščata o sodelovanju v Šolski shemi in vzpodbujata k večjemu vključevanju sadja in zelenjave v prehrano. Na plakata smo zapisali tudi slogane.

 

Logotip Šolske sheme

Plakat Šolske sheme

Plakat učencev SPH 7.A

Plakat učencev SPH 7.B

Več informacij lahko najdete na spletni strani:

www.shemasolskegasadja.si