Vodstvo šole

  Ime in priimek Elektronski naslov Naziv
1. Majda Čengija majda.cengija@ostpavcka.si ravnateljica
2. Sanja Pavlinić Vidic sanja.pavlinic@ostpavcka.si pomočnica ravnateljice

Učitelji

  Ime in priimek Elektronski naslov Naziv
1. Aleša Sušnik Škedelj alesa.susnik.skedelj@ostpavcka.si učiteljica razredničarka 5.b
LUM
2. Ana Šterbenc ana.sterbenc@ostpavcka.si učiteljica razredničarka 6.b
MAT
3. Anja Luštek anja.lustek@ostpavcka.si ROID/MAT
4. Barbara Goršič** barbara.gorsic@ostpavcka.si učiteljica slovenščine
5. Barbara Avguštinčič*** barbara.avgustincic@ostpavcka.si učiteljica razredničarka 1.a
6. Boštjan Srovin bostjan.srovin@ostpavcka.si učitelj razrednik 7. a
ŠPORT
7. Darja Gibičar darja.gibicar@ostpavcka.si učiteljica razredničarka 3. a
8.   učiteljica v OPB
9. Ema Polanec ema.polanec@ostpavcka.si GUM/pevski zbor
10. Igor Zadravec igor.zadravec@ostpavcka.si učitelj razrednik 8. b
ZGO, GEO
11. Jasmina Perko** jasmina.perko@ostpavcka.si učiteljica razredničarka 1. b
12. Kaja Klevišar kaja.klevisar@ostpavcka.si učiteljica DSP/socialni pedagog
13. Klemen Kramar klemen.kramar@ostpavcka.si učitelj razrednik 9. b
ANG
14. Lea Gešman lea.gesman@ostpavcka.si

organizatorica šolske prehrane

GOSP/BIO

15. Mojca Novak mojca.novak@ostpavcka.si učiteljica razredničarka 6. a
SLO
16. Mojca Starešinič mojca.staresinic@ostpavcka.si učiteljica razredničarka 4. a
17. Mojca Žefran mojca.zefran@ostpavcka.si učiteljica razredničarka 5. a
18. Natalija Lokar natalija.lokar@ostpavcka.si učiteljica razredničarka 9. a
MAT/TIT
19. Maša Mohorko** masa.mohorko@ostpavcka.si učiteljica ZGO/DKE/OPB
20 Marjeta Kočevar marjeta.kocevar@ostpavcka.si učiteljica nemščine
21. Nina Golob nina.golob@ostpavcka.si druga učiteljica v 1. r
22. Nina Zoran nina.zoran@ostpavcka.si učiteljica razredničarka 2. b
23. Katarina Mavrič katarina.mavric@ostpavcka.si učiteljica razredničarka 1. b
24. Patricija Štrbuncl Jalovec*** patricija.strbuncl.jalovec@ostpavcka.si učiteljica razredničarka 4.b
25. Polona Rozman polona.rozman@ostpavcka.si učiteljica razredničarka 7. b
ANG
23. Polona Zoran Perko polona.zoran@ostpavcka.si učiteljica razredničarka 3. b
24. Renata Fink Husić** renata.fink.husic@ostpavcka.si učiteljica razredničarka
25. Robert Dragan robert.dragan@ostpavcka.si učitelj športa
26. Simona Laknar Strahinić** simona.laknar.strahinic@ostpavcka.si učiteljica SLO/svetovalno delo
27. Simona Ogulin simona.ogulin@ostavcka.si učiteljica v OPB
28. Slavka Pečjak slavka.pecjak@ostpavcka.si učiteljica razredničarka 8. a
NAR/BIO/KEM
29. Staša Hočevar Zajc stasa.hocevar.zajc@ostpavcka.si učiteljica razredničarka 2. a
30 Tadeja Moravec tadeja.moravec@ostpavcka.si učiteljica športa in OPB
31. Tina Nikolić** tina.nikolic@ostpavcka.si učiteljica razredničarka 4. b
32. Tjaša Travižan tjasa.travizan@ostpavcka.si učiteljica v OPB
33. Urška Kapš urska.kaps@ostpavcka.si učiteljica DSP/defektologinja
34. Urška Gršić urska.grsic@ostpavcka.si učiteljica SLO/DKE
35. Zdenka Candellari zdenka.candellari@ostpavcka.si učiteljica FIZ/KEM
36. Tea Somrak** tea.somrak@ostpavcka.si učiteljica v OPB

Drugi strokovni delavci

  Ime in priimek Elektronski naslov Delovno mesto
1. Mateja Ancelj mateja.ancelj@ostpavcka.si svetovalno delo
2. Simona Laknar Strahinić simona.laknar.strahinic@ostpavcka.si svetovalno delo – delež
3. Nataša Trajkovski natasa.trajkovski@ostpavcka.si knjižničarka
4. Klara Radoš klara.grubar@zgnl.si mobilna učiteljica OPP
5. Sara Šetina sara.setina@ostpavcka.si mobilna učiteljica OPP
6. Brigita Sinur*** brigita.sinur@ostpavcka.si svetovalno delo


Administrativno-tehnični delavci

  Ime in priimek Elektronski naslov Delovno mesto
1. Vida Muhič vida.muhic@ostpavcka.si tajnica VIZ
2. Mojca Jordan mojca.jordan@ostpavcka.si računovodkinja
3. Maja Oštir maja.ostir@ostpavcka.si knjigovodja
4. Justina Drenik justina.drenik@ostpavcka.si kuharica, vodja ŠK
5. Ines Holer ines.holer@ostpavcka.si Dietna kuharica
6. Terezija Muhič terezija.muhic@ostpavcka.si Kuharica
7. Majda Pungert majda.pungert@ostpavcka.si kuharica
8. Martina Logar martina.logar@ostpavcka.si kuhinjska pomočnica
9. Jožica Papež jozica.papez@ostpavcka.si kuhinjska pomočnica
10. Andreja Brezovar andreja.brezovar@ostpavcka.si čistilka/kuhinjska pomočnica
11. Marko Matoh marko.matoh@ostpavcka.si hišnik
12. Andrej Povše andrej.povse@ostpavcka.si hišnik
13. Anica Kočjaž anica.kocjaz@ostpavcka.si čistilka
14. Alenka Krevs Samec alenka.krevs.samec@ostpavcka.si čistilka
15. Bernarda Kastrevc bernarda.kastrevc@ostpavcka.si čistilka
16. Karlina Smerke karlina.smerke@ostpavcka.si čistilka
17. Melita Koračin melita.koracin@ostpavcka.si čistilka
18. Irena Mirt irena.mirt@ostpavcka.si čistilka
       
19. Betka Gašparac betka.gasparac@ostpavcka.si čistilka

ODSOTNOSTI :
** materinski/starševski dopust, bolniške in druge odsotnosti
*** nadomeščanje odsotnosti