V skladu s priporočili in navodili NIJZ zaradi epidemije Covida-19 je sprejeto, da obroki na šoli potekajo pa drugačnem režimu, in sicer se malica deli v matičnih učilnicah posameznih razredov, medtem ko kosilo poteka v večih terminih, zaradi zmanjšanega števila učencev v jedilnici pa deloma tudi v avli.

Vsi učenci, ki so prijavljeni na popoldansko malico, le-to prevzamejo pri izdajnem pultu, zapakirano v vrečko. Tisti, ki so prijavljeni tudi na kosilo, jo prevzamejo skupaj z le-tem. Učenci OPB pojedo popoldansko malico v učilnici od 14.00 do 15.00, odvisno do tega, kdaj imajo kosilo.


URNIK OBROKOV V ČASU COVID-19

DOPOLDANSKA MALICA

URA OBROK
09.05-9.25 dopoldanska malica (1.-4. razred)
09.55.-10.15 dopoldanska malica (5.-9. razred)

KOSILO

URA UČENCI
11.55-12.25 1. razred OPB in razredi, ki imajo 4 ure pouka
12.25-12.30 Razkuževanje
 12.40-13.00 učenci od 5. do 9. razreda, ki imajo 5 ur pouka, in učenci ki niso v OPB
 13.00-13.05 Razkuževanje
 13.05-13.25 2., 3., 4. in 5. razred OPB
 13.25-13.30 Razkuževanje
 13.30-13.50 glavni odmor za kosilo za učence od 5. do 9. razreda


URNIK (trenutno ni veljavi)

URA OBROK
08.30-8.55 dopoldanska malica (1. razred)
09.05-9.25 dopoldanska malica (2.-4. razred)
09.55.-10.15 dopoldanska malica (5.-9. razred)
10.05-10.15 dopoldanska sadna malica (1. razred)
12.00-12.30 kosilo (1. razred)
12.40-13.00 kosilo (2.-9. razred)
12.30-13.00 popoldanska malica za vozače
13.00-13.30 kosilo za učence v OPB
14.20-14.45 popoldanska malica za učence v OPB


CENIK (velja od 1. 9. 2021)

OBROK CENA
dopoldanska malica 0,90 €
kosilo (1.-3. razred) 1,75 €
kosilo (4.-6. razred) 1,85 €
kosilo (7.-9. razred) 2,14 €
popoldanska malica 0,85 €