Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki ga šola organizira po pouku. Namenjeno je učencem 1., 2., 3., 4. in 5. razreda. Vanj se učenci vključujejo prostovoljno s prijavo. Podaljšano bivanje se prične ob 11.55 in traja do 16.05.

Vsebuje naslednje štiri elemente:

 • prehrano (kosilo, popoldanska malica)
 • sprostitveno dejavnost
 • samostojno učenje in
 • ustvarjalno preživljanje časa.

Podaljšano bivanje poteka v skupinah. Skupine vodijo naslednji učitelji:

 1. skupina: Simona Ogulin
 2. skupina: Zala Rifelj
 3. skupina: Sandra Baškovič
 4. skupina: Tadeja Moravec, Sandra Baškovič, Sanja Pavlinić Vidic
 5. skupina: Maša Mohorko, Lea Gešman, Jasmina Fink
 6. skupina: Anja Luštek, Jasmina Fink, Maša Mohorko, Mojca Starešinič
 7. skupina: Sanja Pavlinić Vidic, Lea Gešman

UČILNICE, V KATERIH POTEKA PODALJŠANO BIVANJE:

  5. ura 6. ura 7. ura 8. ura 9. ura
1. skupina 1. a 1. a 1. a 1. a 1. a
2. skupina 1. b 1. b 1. b 1. b 1. b
3. skupina 2. a 2. a 2. a 2. a 1. a
4. skupina   2. b 2. b 2. a 1. a
5. skupina   3.b 3. b 3. b 1. b
6. skupina   3. a 3. a 3. b 1. b
7. skupina   4. b 3. a 3. b 1. b

 

Dostopnost