Spoštovani starši

ZUPJS v svojem 4. členu navaja, da je upravičenec do pravice iz javnih sredstev dolžan centru za socialno delo v 8-ih dneh sporočiti vse okoliščine in spremembe, ki vplivajo na upravičenost do pravice iz javnih sredstev, njeno višino ali obdobje prejemanja. Ena od teh sprememb je tudi izpis otroka iz vrtca. Praviloma morajo starši javiti spremembe kot so: izpis otroka iz vrtca, prenehanje šolanja starejšega otroka (srednja šola, visoka ali višja šola), sprememba števila družinskih članov, izguba ali pridobitev zaposlitve, itd. Center za socialno delo bo na podlagi tega izdal novo odločbo. Obrazec za sporočanje sprememb je dostopen na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. CSD po uradni dolžnosti spremlja spremembe, ki so se v družini zgodile in če ugotovi, da gre za spremembo, ki je v škodo javnih financ, bodo izdali odločbo po uradni dolžnosti za nazaj (kar lahko pripelje do izgube pravice do subvencije in dolga oz. poračuna).

S spoštovanjem

Pripravila

Vida Muhič

Ravnatelj

Danijel Brezovar

 

Dostopnost