V 2. skupini podaljšanega bivanja smo se v prvem tednu novega šolskega leta najprej spoznavali preko različnih socialnih iger in navajali na način dela v podaljšanem bivanju. Pogovarjali smo se tudi o pravilih. Dogovorili smo se, katera pravila bomo upoštevali, jih zapisali in ilustrirali. Izdelali smo dva plakata, ki smo ju razstavili v obeh učilnicah, kjer poteka podaljšano bivanje 2. skupine.

Tina Berkopec

DSC01551

DSC01556

Dostopnost