V ponedeljek, 18. 4. 2016, se je 9 devetošolk udeležilo delavnice kreativnega pisanja. Po uvodnem delu, v katerem smo iskale čim daljšo besedo, smo pesnile. Najprej je vsaka na različno obarvane listke napisala živo bitje, glagol, barvo in predmet, nato smo te listke združile v kupe po barvah. Vsaka je izvlekla po en listek iz vsakega kupa in sestavila 4-vrstično rimano pesem, v kateri je morala biti vsaka izžrebana beseda v svojem verzu. V zaključku je sledilo še skupinsko pisanje ABC-zgodbe (v zgodbi so se morale začetne črke vseh besed  oz. besede v začetku povedi ujemati z vrstnim redom črk v abecedi).
 
Delavnica je bila zanimiva, zabavna in kreativna. Naša kreativna besedila pa boste lahko prebrali v šolskem glasilu.
 
Jasmina Saje
Dostopnost