OŠ Toneta Pavčka v šolskem letu 2015/2016  razpisuje natečaj, namenjen mladim osnovnošolskim pesnicam in pesnikom. Natečaj z naslovom Pavčkove vitice je posvečen pesniku Tonetu Pavčku, Mirnopečanu, po katerem naša šola nosi ime. Namen natečaja je spodbujanje ustvarjalnosti in kreativnosti učencev osnovnih šol jugovzhodne Slovenije ter ohranjanje spomina na pesnika.

K sodelovanju vabimo učence in učenke od 1. do 9. razreda. Natečaj bo potekal v treh kategorijah:

 • učenci prve triade,
 • učenci druge triade,
 • učenci tretje triade.

Mladi pesniki lahko sodelujejo z največ tremi pesmimi.

Tema pesniškega ustvarjanja domoljubje se navezuje na Pavčkovo pesem Moj rojstni kraj.

Nekje na Dolenjskem so kraji,
kjer dosti je trnja in dosti rož,
a zemlja je žena, ki že s smehljaji
vžge srca najtrdnejših mož.

Tam pesmi so pisana polja,
verzi samotne ozke poti
in trdna, nezmagana volja
kot ritem povsod valovi.

Tam žita, do prsi visoka,
vsako poletje šume
in vsaka dlan je topla, široka,
kot so široki in dobri ljudje.

Tam gre življenje od leta do leta
vedno isti zaključeni krog,
dokler v grob ne pospremijo kmeta
vaščani in zemlja in bog.

A smrt nič ne menja ne zbriše:
polje ostane in delo in kruh
in po starem beljene nizke hiše
in v hišah po starem življenju duh.

Iste prastare podobe na steni
in večno enake skrbi;
življenje, ki tre se in péni
in zvon, ki le tole doni:

Nekje na Dolenjskem so kraji,
hiša, vinograd, košček poljà …
Tam so meseci sami maji,
tam sem nekoč bil doma.

Prosimo, da mentorji in avtorji upoštevate naslednje:

 • Oblika pesniških del ni predpisana. Pesem naj šteje najmanj osem verzov.
 • Napisana naj bo v slovenskem jeziku.
 • Verzi naj bodo napisani v pisavi Times New Roman (velikost 12) in levo poravnani, medtem ko naj med njimi ne bo povečanega razmika (le-ta naj ločuje posamezne kitice).
 • Ime in priimek avtorja, naslov in vsebino pesmi ter ostale zahtevane podatke vpišite v priloženo prijavnico.
 • Pesmi naj bodo slovnično, pravopisno popravljene in smiselne, še neobjavljene v množičnih občilih.

Strokovna ocenjevalna komisija si pridržuje pravico do manjših popravkov pesmi, ki bodo objavljene v zborniku.

Kot pravočasno prispele bodo upoštevane vse pesmi, posredovane na elektronski naslov pavckove.vitice@ostpavcka.si do vključno 20. junija 2016. Prosimo, da pri pošiljanju prispevkov natančno upoštevate navodila. Avtorji naj bodo ločeni po triadah, vsak avtor s svojo prijavnico.

V posamezni kategoriji bodo izbrani trije najboljši avtorji, ki se bodo s svojimi deli predstavili na zaključni prireditvi literarnega natečaja. Pesmi bo izbrala strokovna komisija v naslednji sestavi:

 • Milan Markelj,
 • Klavdija Kotar,
 • Mojca Žefran.

Na zaključek natečaja bodo vabljeni vsi avtorji in njihovi mentorji, ki se bodo uvrstili v ožji izbor, na katerem bomo razglasili tudi najboljše tri avtorje iz vsake kategorije. Podrobnejši program zaključnega srečanja vam bomo posredovali v mesecu oktobru.

V upanju, da se boste odzvali na povabilo k sodelovanju, vas lepo pozdravljamo.

Vodja natečaja
Mojca Žefran

Ravnatelj
Danijel Brezovar

 

Povezave:

Dostopnost